Sự kiện
Thông báo về việc bán thanh lý công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi đợt 2 năm 2022
Sự kiện

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông MobiFone đang chào bán thanh lý lô hàng là các Công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi đã cũ hỏng, không còn sử dụng được với giá trị khởi điểm là 85.627.300 đồng.

Danh mục tài sản bán thanh lý gồm có:

  • Công cụ dụng cụ: 488 cái.
  • Vật tư thu hồi: 144 cái

Chi tiết xem tại đây.

Nay, Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung thông báo tới cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trung tâm có nhu cầu mua tài sản thanh lý nộp Thư chào giá mua về phòng Kế toán từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 05/01/2023. Tài sản thanh lý sẽ được bán cho cá nhân, đơn vị có giá mua cao nhất và có đủ giấy phép, năng lực xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ tài sản thanh lý.

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu xem xét hiện trạng cũng như các thông tin khác liên quan đến lô tài sản thanh lý đợt 2 năm 2022, vui lòng liên hệ anh Thân Đức Nguyễn Văn - phòng Kế toán, SĐT: 0905.719.057.

Tin tức khác

Thư mời chào giá

25 ngày trước

Thư mời

26 ngày trước

Thư mời quan tâm

40 ngày trước

Thư mời quan tâm

40 ngày trước

Thư mời quan tâm

40 ngày trước