Thêm 15 ngày hưởng ưu đãi cùng thẻ Kết nối dài lâu

Thấu hiểu được mong muốn của Hội viên Kết nối dài lâu được tiếp tục sử dụng ưu đãi khi thẻ Hội viên hết hạn  và đang trong quá trình xét hạng, từ 7/2020 MobiFone thay đổi quy định về thời gian hết hạn thẻ Kết nối dài lâu. Theo quy định mới Hội viên Kết nối dài lâu sẽ có thêm 15 ngày hưởng ưu đãi so với hiện tại, tuy nhiên chu kỳ xét hạng của Hội viên sẽ không thay đổi.

Minh họa về cách tính thời gian xét hạng và thời gian hưởng ưu đãi cụ thể như sau:

Minh họa áp dụng cho Hội viên 090xxxxxxx là Hội viên Kim cương có chu kỳ xét hạng từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020, các Hội viên khác áp dụng tương tự.

Thời gian hưởng ưu đãi (thời gian hết hạn thẻ) theo quy đinh mới từ 7/2020 là 01/01/2020 đến hết 15/01/2021Thời gian xét hạng theo quy đinh mới từ 7/2020 là 01/01/2020 đến hết 31/12/2020.

Quy định trên chỉ áp dụng cho Hội viên Kết nối dài lâu đã được cấp thẻ Hội viên.

Hội viên lưu ý một số thẻ vật lý đã in gửi tới Hội viên chưa thay đổi thời gian hưởng ưu đãi. Quý Hội viên vui lòng sử dụng thẻ điện tử trên ứng dụng My MobiFone. Cách tải thẻ Kết nối dài lâu điện tử vui lòng xem tại đây.

MobiFone hy vọng hội viên sẽ hài lòng với quy định mới và hài lòng với với ưu đãi hấp dẫn và gắn bó với dịch vụ MobiFone. Mọi chi tiết Hội viên vui lòng liên hệ 9090 để được giải đáp.

Tin tức khác