Bổ sung quy định về cách tính điểm chương trình Kết nối dài lâu

Từ 1/6/2019 MobiFone bổ sung thêm một số quy định liên quan đến cách tính điểm của chương trình Kết nối dài lâu và thuê bao không tham gia chương trình Kết nối dài lâu. Cụ thể như sau:

(1) Các gói cước bán buôn (BB_XXX) cho thuê bao VAS: không tính điểm.

(2) Các gói cước cam kết, các gói cước kèm máy: Chỉ tính điểm đối với phần doanh thu với phần phát sinh ngoài cam kết, ngoài tiền gói.

(3) Thuê bao OneContact, Mbiz360, MEG: không tính điểm.

(4) Các gói cước, dịch vụ tương tự với các dịch vụ (1), (2), (3) nêu trên mà không quy định tên gói cước, dịch vụ cụ thể sẽ được áp dụng nguyên tắc tính điểm nêu trên.

Chi tiết vui lòng liên hệ 9090.

Tin tức khác