Sự kiện
Điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Sự kiện

Ngày 01/6/2022, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra Quyết định số 233/QĐ-UBQLV điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone kể từ ngày 01/6/2022, nhiệm kỳ 5 năm.

Cùng ngày, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBQLV ngày 1/6/2022 điều động ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Tin tức khác