• Nội quy sử dụng

  • Đối tượng cấp thẻ

  • Điều kiện cấp thẻ

  • In thẻ & chuyển thẻ đến hội viên

Nội quy sử dụng

Nội quy sử dụng
• Mọi ưu đãi kèm theo thẻ Hội viên chỉ có giá trị khi Hội viên xuất trình thẻ và thực hiện theo các nội dung hướng dẫn của chương trình khi mua sắm hàng hóa hay sử dụng dịch vụ tại các điểm cung cấp dịch vụ của đối tác liên kết của MobiFone. Nếu Hội viên vi phạm các nội quy sử dụng thẻ quy định dưới đây thì MobiFone có quyền chấm dứt danh hiệu Hội viên mà không cần thông báo trước.

• Ưu đãi chỉ được áp dụng khi Hội viên gửi tin nhắn theo cú pháp quy định. Dấu "_" trong các cú pháp nhắn tin là một khoảng trống.

• Các ưu đãi này không có giá trị khi được áp dụng chung với bất kỳ chương trình khuyến mại, giảm giá, phiếu mua sắm nào khác trừ khi có quy định hay thông báo khác.

• Số lượng đêm nghỉ (áp dụng với nhóm khách sạn/Resorts) hoặc lần đặt dịch vụ (áp dụng với nhóm Du thuyền) được quy định như sau: mức ưu đãi cộng thêm khi nhắn tin chỉ áp dụng tối đa cho 07 đêm nghỉ/tháng đối với nhóm khách sạn/Resorts hoặc 07 lần đặt dịch vụ/tháng đối với nhóm du thuyền (tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng). Các nhóm dịch vụ khác được quy định cụ thể tại từng đối tác. Số đêm nghỉ hoặc lần đặt dịch vụ vượt quá sẽ chỉ áp dụng mức giảm giá ưu đãi của đối tác liên kết.

• Các điểm thưởng do MobiFone tặng khi Hội viên sử dụng dịch vụ của đối tác liên kết (nếu có) chỉ có giá trị khi quy đổi thành giải thưởng của chương trình Kết nối dài lâu và không có giá trị để xét hạng Hội viên

• Các mức ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

• Mọi thông tin của chương trình sẽ được thông báo tại trang web http://www.mobifone.vn/wps/portal/public/ho-tro-khach-hang/ket-noi-dai-lau

• MobiFone không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác liên kết.

• Chính sách/Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.


Để được hưởng ưu đãi, Hội viên cần làm các bước sau:
Bước 1:

Từ số máy di động của mình, Hội viên nhắn tin đến số 9237 thông báo về việc sử dụng dịch vụ của đối tác.

• Cú pháp nhắn tin: LK_Mã đối tác_Địa chỉ email khách hàng_Nội dung khác (nếu có).

• Hội viên buộc phải sử dụng số điện thoại đã được làm căn cứ để xét hạng Hội viên để nhắn tin.

• Khi nhận được tin nhắn từ Hội viên, hệ thống 9237 sẽ cấp 1 mã giao dịch. Mã giao dịch gồm 5 ký tự: Ký tự đầu là Hạng Hội viên (D - Diamond, G – Gold, T - Titan) và 4 ký tự số, đánh thứ tự từ 0001…. Đến 9999).

• Hội viên sẽ nhận được 1 SMS thông báo về mã giao dịch đồng thời sẽ nhận được 1 email thông báo về các ưu đãi của đối tác liên kết (trong trường hợp Hội viên cung cấp địa chỉ email).

Bước 2:

Hội viên xuất trình mã giao dịch, chứng minh thư nhân dân, thẻ Hội viên và các giấy tờ khác theo quy định của đối tác (nếu có) khi đặt dịch vụ, khi check in khách sạn hoặc thanh toán hóa đơn để được nhận ưu đãi.


Xem chi tiết ưu đãi của MobiFone tại đây