Chi tiết dịch vụ

Dịch Vụ Đặt Phòng Khách Sạn

Website https://www.hotel.mobifone.vn là một sản phẩm hợp tác giữa MobiFone và Booking.com, cung cấp cho khách hàng dịch vụ đặt phòng/khách sạn lý tưởng trong những chuyến du lịch và công tác của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đối tượng sử dụng

Toàn bộ thuê bao MobiFone truy cập website https://www.hotel.mobifone.vn

Các tính năng chính của dịch vụ

Miễn phí data (3G/4G) cho thuê bao MobiFone khi truy cập website đồng thương hiệu (www.hotel.mobifone.vn).

Tặng 1GB Data cho thuê bao MobiFone khi đặt phòng, sử dụng phòng, trả phòng và thanh toán thành công dịch vụ phòng/khách sạn trên website đồng thương hiệu (áp dụng cho các đơn đặt phòng có giá trị từ 450.000đ trở lên).

Ưu đãi giá phòng lên đến 60% (áp dụng đối với các phòng khách sạn/căn hộ… có gắn logo ưu đãi của MobiFone).

Quy định

Toàn bộ các chính sách, quy định, thủ tục đặt phòng khách sạn trên website https://www.hotel.mobifone.vn được tuân thủ theo đúng chính sách, quy định của Booking.com.

Chính sách miễn phí data (3G/4G) cho thuê bao MobiFone khi truy cập website chỉ áp dụng cho thuê bao MobiFone sử dụng data trên lãnh thổ Việt Nam, không áp dụng cho thuê bao MobiFone chuyển vùng quốc tế tại nước ngoài.

Từ 0h00’ ngày 1/11/2018 đến 24h00’ ngày 31/12/2018, thuê bao MobiFone sẽ được nhận 1GB DATA cho mỗi đặt phòng có giá trị từ 450.000đ trở lên (bao gồm các bước đặt phòng, nhận phòng, sử dụng, trả phòng và thanh toán thành công theo đúng quy định của Booking.com) qua website đồng thương hiệu  https://www.hotel.mobifone.vn:

Thời hạn sử dụng: 10 ngày, kể từ thời điểm hệ thống cộng dung lượng data ưu đãi vào tài khoản của khách hàng;

Thời điểm cộng dung lượng data ưu đãi: Ngày vàng khuyến mại của tháng n+2 (Trong đó, tháng n là tháng mà khách hàng trả phòng thành công).

Ví dụ:

Khách hàng đặt phòng từ ngày 30/10 - 05/11/2018 (trả phòng ngày 05/11/2018),

=> Ngày 07/01/2019, hệ thống sẽ cộng 1GB data ưu đãi (thời hạn sử dụng: 10 ngày) vào số thuê bao MobiFone mà khách hàng đã đăng ký trên website .

Hoặc, Khách hàng đặt phòng từ ngày 05/12 - 15/12/2018 (trả phòng ngày 15/12/2018),

=> Ngày 08/02/2019, hệ thống sẽ cộng 1GB data ưu đãi (thời hạn sử dụng: 10 ngày) vào số thuê bao MobiFone mà khách hàng đã đăng ký trên website .

Trong trường hợp khách hàng thực hiện nhiều đặt phòng trong 01 tháng, dung lượng data ưu đãi sẽ được cộng dồn tương ứng và thời hạn sử dụng cho tổng dung lượng data ưu đãi tối đa là 30 ngày, kể từ thời điểm hệ thống cộng dung lượng data ưu đãi vào tài khoản của khách hàng.

Ví dụ:

Khách hàng thực hiện 02 đặt phòng thành công, bao gồm đặt phòng 1: từ ngày 30/10 - 05/11 (trả phòng vào ngày 05/11); đặt phòng 2: từ ngày 10/11 – 15/11 (trả phòng vào ngày 15/11).

=> Ngày 07/01/2019, hệ thống sẽ cộng 2GB data ưu đãi (thời hạn sử dụng: 20 ngày) vào số thuê bao MobiFone mà khách hàng đã đăng ký trên website  https://www.hotel.mobifone.vn.

Khách hàng thực hiện 05 đặt phòng thành công, bao gồm đặt phòng 1: từ ngày 30/10 - 05/12 (trả phòng vào ngày 05/12); đặt phòng 2: từ ngày 07/12 (trả phòng vào ngày 07/12); đặt phòng 3: từ ngày 10/12 - 12/12 (trả phòng vào ngày 12/12); đặt phòng 4: từ ngày 31/12 (trả phòng vào ngày 31/12).

=> Ngày 08/02/2019, hệ thống sẽ cộng 4GB data ưu đãi (thời hạn sử dụng: 30 ngày) vào số thuê bao MobiFone mà khách hàng đã đăng ký trên website https://www.hotel.mobifone.vn.

Dịch vụ khác