Tên gói cước
6HD200
Giá gói
1.000.000 đ
Thời hạn
7 Tháng
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước 6HD200 sử dụng trong 7 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):

 • Cước phí: 1.000.000 VNĐ
 • Data: 22GB/chu kỳ tương đương 154GB/7 chu kỳ 
 • Gia hạn tự động: 

 Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn ON 
6HD200 gửi 9084
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 6HD200
 gửi 999
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 6HD200 
gửi 999

Gói cước tương tự
 • 12HD300N
  3.000.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 1440.00 GB  
 • 6HD120
  600.000 đ / 7 Tháng
  DATA: 84.00 GB  
 • 6HD200
  1.000.000 đ / 7 Tháng
  DATA: 154.00 GB  
 • 6HD300
  1.500.000 đ / 7 Tháng
  DATA: 252.00 GB  
 • 3NCT85
  255.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • 6NCT85
  510.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • 12NCT85
  1.020.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • 6TK159
  954.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 1260.00 GB
 • TK135
  135.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 210.00 GB  
 • 12TK135
  1.620.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 3240.00 GB  
 • 3TK135
  405.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 630.00 GB  
 • 6TK135
  810.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 1440.00 GB  
 • 3TK159
  477.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đến: 100 phút DATA: 540.00 GB
 • TK159
  159.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đến: 100 phút DATA: 180.00 GB
 • 12TK159
  1.908.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đến: 200 phút DATA: 2880.00 GB
 • TK219
  219.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 270.00 GB
 • 3TK219
  657.000 đ / 90 Ngày
  Thoại gọi đến: 150 phút DATA: 810.00 GB
 • 6TK219
  1.314.000 đ / 180 Ngày
  Thoại gọi đến: 200 phút DATA: 1800.00 GB
 • 12TK219
  2.628.000 đ / 360 Ngày
  Thoại gọi đến: 250 phút DATA: 4320.00 GB