Tên gói cước
6HD120
Giá gói
600.000 đ
Thời hạn
6 Tháng
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước 6HD120 sử dụng trong 6 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):

 • Cước phí: 600.000 VNĐ
 • Data: 12GB/chu kỳ tương đương 72GB/chu kỳ 
 • Gia hạn tự động: 

 Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn DK 6HD120 gửi 999

- Hủy qua SMS: Soạn HUY 6HD120 gửi 999
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 6HD120 
gửi 999

Gói cước tương tự
 • 12HD300N
  3.000.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 1440.00 GB  
 • 6HD120
  600.000 đ / 6 Tháng
  DATA: 84.00 GB  
 • 6HD200
  1.000.000 đ / 7 Tháng
  DATA: 154.00 GB  
 • 6HD300
  1.500.000 đ / 7 Tháng
  DATA: 252.00 GB