Tên gói cước
F250
Giá gói
250.000 đ
Thời hạn
30 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước F250 sử dụng trong 30 ngày:

 • Cước phí: 250.000 VNĐ
 • Data: 3GB/tháng tương đương 18GB/6 tháng
 • Gia hạn tự động: 
 • Chỉ dùng cho thuê bao FASTCONNECT

 Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn F250 gửi 999
- Hủy qua SMS: Soạn HUY F250
 gửi 999
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 
F250 gửi 999

Gói cước tương tự
 • F300
  300.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • F90N
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 9.00 GB  
 • F150
  150.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 3.00 GB  
 • F70
  70.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 7.00 GB  
 • F200
  200.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 20.00 GB  
 • F250
  250.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 3.00 GB  
 • F120
  120.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 12.00 GB