Tên gói cước
F150
Giá gói
150.000 đ
Thời hạn
30 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước F150:

 • Cước phí: 150.000
 • Data: 3GB/tháng tương đương 9GB/3 tháng.
 •  Gia hạn tự động: 

 Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn F150 gửi 999
- Hủy qua SMS: Soạn HUY F150 gửi 999
- Hủy gia hạn: Soạn KGH F150 gửi 999

Gói cước tương tự
 • F300
  300.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • F90N
  90.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 9.00 GB  
 • F150
  150.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 3.00 GB  
 • F70
  70.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 7.00 GB  
 • F200
  200.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 20.00 GB  
 • F250
  250.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 3.00 GB  
 • F120
  120.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 12.00 GB