Khuyến mại
Danh sách giải thưởng chương trình “Sôi động cùng My MobiFone”
Khuyến mại

Minigame “Sôi động cùng My MobiFone” trên ứng dụng My MobiFone diễn ra từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021 với 7.500 phần quà là giá trị nạp tiền vào tài khoản tương ứng với các mệnh giá thẻ nạp 10.000 - 20.000 - 50.000 - 100.000 - 200.000 có tổng trị giá lên đến 340 triệu đồng.

Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 7/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 8/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 9/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 10/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 11/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 12/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 13/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 14/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 15/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 16/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 17/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 18/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 19/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 20/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 21/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 22/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 23/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 24/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 25/12/2021

Danh sách giải thưởng còn lại tính đến hết ngày 26/12/2021

Tin tức khác