Công khai thông tin

1. Danh sách điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước:

• Tại Long An

• Tại Tây Ninh

• Tại Vũng Tàu

• Tại Đồng Nai

• Tại Bình Thuận

• Tại Ninh Thuận

• Tại Lâm Đồng

 

2. Bộ mẫu hợp đồng

• Điều kiện giao dịch chung của dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho hình thức thanh toán: Trả trước)

• Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân & tổ chức/ doanh nghiệp hình thức thanh toán: Trả trước)

• Điều khoản chung của hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất

• Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng từ 1-3 TB hình thức thanh toán: Trả trước)

• Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho khách hàng tổ chức/ doanh nghiệp dùng hình thức thanh toán: Trả trước)

• Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả trước)

• Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho tổ chức/ Doanh nghiệp sử dụng từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả trước)

• Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân dùng hình thức thanh toán: trả sau)

• Điều khoản chung của hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông (Áp dụng cho cá nhân/ tổ chức dùng hình thức thanh toán: Trả sau)

• Bản đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân dùng hình thức thanh toán: Trả sau)

• Danh sách đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân từ thuê bao thứ 4 trở lên dùng hình thức thanh toán: Trả sau)

• Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho cá nhân sử dụng hình thức thanh toán: Trả sau)

• Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông

• Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho tổ chức dùng hình thức thanh toán: Trả sau)

• Bản đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (Áp dụng cho tổ chức dùng hình thức thanh toán: Trả sau)

• Phiếu cung cấp và thay đổi dịch vụ viễn thông (Áp dụng cho tổ chức sử dụng hình thức thanh toán: Trả sau)

• Biên bản chấm dứt sử dụng dịch vụ/ thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ

• Thông báo thay đổi hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung.

• Biên bản chuyển chủ quyền sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất.

• Phiếu cung cấp và thay đổi dịch vụ thông tin di động mặt đất.

• Chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân của MobiFone

3. Công bố thông tin về việc thoái vốn và bán đấu giá cổ phần

• Công văn chấp thuận thoái vốn tại NHTMCP Đông Nam Á

• Công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại NHTMCP Đông Nam Á

• Công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại NHTMCP Tiên Phong

• Công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của MobiFone tại NHTMCP Đông Nam Á

• Công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của MobiFone tại NHTMCP Đông Nam Á

1. Thông báo bán đấu giá SeA Bank

2. Bản công bố thông tin SeA Bank

3. BCTC riêng 2016 SeA Bank

4. BCTC hợp nhất 2016 SeABank

5. BCTC riêng 6T.2017 SeABank

6. BCTC hợp nhất 6T.2017 SeABank

7. QĐ số 2437- HĐTV

8. Điều lệ SeABank

9. Báo cáo thoái vốn SeABank

10. CV chấp thuận SeABank

11. Quy chế đấu giá

12. Đơn đăng ký đấu giá (dành cho NĐT nước ngoài)

13. Đơn đăng ký đấu giá (dành cho NĐT trong nước)

14. Giấy ủy quyền

15. Danh sách các đại lý đấu giá SeA Bank

 

• Công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của MobiFone tại NHTMCP Tiên Phong​ (tạm dừng cuộc đấu giá bán cổ phần của ngân hàng TMCP Tiên Phong do MobiFone sở hữu)

1. Thông báo bán đấu giá TPBank

2. Bản công bố thông tin TPBank

3. BCTC năm 2016 TPBank

4. BCTC giữa niên độ 6T.2017 TPBank

5. QĐ số 2431QĐ-HĐTV

6. Điều lệ ngân hàng TPBank

7. Báo cáo thoái vốn TPBank

8. CV chấp thuận TPBank

9. Quy chế đấu giá

10. Đơn đăng ký đấu giá (dành cho NĐT nước ngoài)

11. Đơn đăng ký đấu giá (dành cho NĐT trong nước)

12. Giấy ủy quyền

13. Danh sách các đại lý đấu giá TPBank

 

• Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đầu tư tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

• Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần lần 2 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đầu tư tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

• Quy chế chuyển nhượng cổ phần lần 2 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

• Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

1. Quyết định phê duyệt Phương án kèm Quy chế chuyển nhượng cổ phần SeABank

2. Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tổng công ty Viễn thông MobiFone đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

 

4. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

 

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm

 

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

• Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

• Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

7. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo

• Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và ba (03) năm gần nhất

• Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và ba (03) năm gần nhất

• Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và ba (03) năm gần nhất

• Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và ba (03) năm gần nhất

• Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và ba (03) năm gần nhất

• Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

• Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

• Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

 

8. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác

• Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2015

• Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2016

• Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2017

• Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2018

• Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2019

• Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2020

• Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2021 

• Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2022

 

9. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm

• Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

• Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

• Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

• Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

• Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

 

10. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

• Công bố thông tin về việc thay đổi người quản lý Tổng công ty

• Công bố thông tin về việc thay đổi người quản lý Tổng công ty

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

• Công bố thông tin về sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

• Công bố thông tin về thay đổi người quản lý công ty là thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc

• Công bố thông tin về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018

• Công bố thông tin về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ (8/2019)

• Công bố thông tin thay đổi Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone

• Công bố thông tin về việc hết thời hạn bổ nhiệm

• Công bố thông tin về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019

• Công bố thông tin về việc thi hành kỷ luật

• Ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

• Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

• Thông tin bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính - Kế toán

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020

• Công bố thông tin công tác tổ chức và cán bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone

• Công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức TCT 6 tháng năm 2021

 • Công bố thông tin điều động, bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viễn thông MobiFone

• Công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty năm 2021

• Công bố thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức TCT 6 tháng năm 2022

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức TCT năm 2022

• Thông tin cơ bản về Tổng công ty

• Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

• Báo cáo công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức TCT 6 tháng năm 2023

• Báo cáo công bố thông tin điều động, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên 

• Công bố thông tin cơ bản về doanh nghiệp định kỳ năm 2024 

Công bố thông tin bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty

• Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức TCT năm 2023

11. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

• Báo cáo tài chính năm 2015

• Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2016

• Báo cáo tài chính năm 2016

• Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

• Báo cáo tài chính năm 2017

• Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

• Báo cáo tài chính năm 2018

• Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

• Báo cáo tài chính năm 2019

• Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

• Báo cáo tài chính riêng năm 2020

• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

• Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021

• Báo cáo tài chính hợp nhất riêng giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021

• Báo cáo tài chính riêng năm 2021

• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

• Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2022

• Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2022

• Báo cáo tài chính riêng năm 2022

• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

• Báo cáo quyết toán lũy kế 6 tháng năm 2023

• Báo cáo hợp nhất lũy kế 6 tháng năm 2023

• Báo cáo tài chính riêng năm 2023

• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

12. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

• Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2015

• Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

• Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

• Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018

• Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019

13. Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

• Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc

• Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020

14. Quy chế tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng uỷ TCT Viễn thông MobiFone

• Quy chế tiếp dân