Chi tiết dịch vụ

Meet

MEET là nền tảng họp trực tuyến của MobiFone và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là Nền tảng số tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia. Dịch vụ cho phép người dùng tổ chức hoặc tham gia các cuộc họp trực tuyến. Một số tính năng chính của dịch vụ bao gồm: Tạo phòng họp/lên lịch họp; Điều hành buổi họp.

80000 đ/30 ngày

100000 đ/30 ngày

190000 đ/30 ngày

120000 đ/30 ngày

160000 đ/30 ngày

70000 đ/30 ngày

100000 đ/30 ngày

sms

Dịch vụ khác