Chi tiết dịch vụ

Dịch Vụ SMS Quốc Tế

Là dịch vụ giúp các thuê bao MobiFone nhắn tin tới một số điện thoại nước ngoài từ máy điện thoại di động của mình.

Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng: Dịch vụ SMS quốc tế được mở tự động cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau trên mạng MobiFone.

Điều kiện sử dụng: Thuê bao đăng ký và sử dụng dịch vụ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam có phủ sóng của MobiFone.

Các tính năng chính của dịch vụ

Khách hàng soạn nội dung tin nhắn, gửi tới số điện thoại nước ngoài theo cú pháp:

Mã thoát + Mã nước + Mã vùng/Mã mạng + Số điện thoại cần gọi

(Trong đó: Mã thoát là 00 hoặc dấu +)

Quy định

Nhắn tin từ điện thoại di động: 2.500 VNĐ/ SMS.

Nhắn tin từ cổng thông tin của MobiFone: 1.900 VNĐ/SMS.

Đơn vị tính giá: 1 SMS tối đa bao gồm chuỗi 160 ký tự không dấu hoặc 70 ký tự có dấu.

Dịch vụ khác