Tên gói cước
MF69
Giá gói
69.000 đ
Thời hạn
30 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước MF69 với 69.000đ sử dụng trong 31 ngày:
 • 1000 phút thoại nội mạng
Gói cước tương tự
 • MF69
  69.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 1000 phút  
 • MF149
  149.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 1500 phút DATA: 8.00 GB
 • MF199
  199.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 1500 phút DATA: 9.00 GB
 • MF299
  299.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 2000 phút DATA: 12.00 GB
 • MF399
  399.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 3000 phút DATA: 17.00 GB
 • MF499
  499.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 4000 phút DATA: 22.00 GB
 • MF599
  599.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 5000 phút DATA: 25.00 GB
 • MF799
  799.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 7000 phút DATA: 35.00 GB
 • MF999
  999.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 10000 phút DATA: 45.00 GB
 • MF99QT
  99.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 1000 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 5.00 GB Thoại quốc tế: 10 phút
 • MF149QT
  149.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 1500 phút Thoại gọi đến: 60 phút DATA: 8.00 GB Thoại quốc tế: 20 phút
 • MF199QT
  199.000 đ / 31 Ngày
  Thoại gọi đi: 1500 phút Thoại gọi đến: 120 phút DATA: 9.00 GB Thoại quốc tế: 40 phút