Tên gói cước
MAX35
Giá gói
35.000 đ
Thời hạn
0 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước MAX35 với35.000đ:
 • 2GB DATA 

Cách thức đăng ký:

 • Đăng ký qua SMS: Soạn MAX35 gửi 999
 • Hủy qua SMS: Soạn HUY MAX35 gửi 999
Gói cước tương tự
 • MAX20
  20.000 đ / 0 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • MAX15
  15.000 đ / 0 Ngày
  DATA: 0.49 GB  
 • MAX35
  35.000 đ / 0 Ngày
  DATA: 2.00 GB