Tên gói cước
BF30
Giá gói
10.000 đ
Thời hạn
1 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
 • Gói cước BF30 chỉ với 10.000đ có ngay data 8GB/ngày:

      Miễn phí thoại nội mạng dưới 10 phút (trong nước, không roaming).
      Miễn phí SMS nội mạng.
      Miễn phí 05 phút/ngày thoại ngoại mạng (trong nước)


Cách thức đăng ký:

Đăng ký qua SMS:  

Hủy qua SMS: Soạn HUY BF30 gửi 999

Gói cước tương tự
 • MBF30
  30.000 đ / 7 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • GAMI10
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • D10
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 8.00 GB  
 • BF30
  10.000 đ / 1 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 5 phút DATA: 8.00 GB
 • D24
  20.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 24.00 GB