Saver RS

Thoại gọi đi: 10 phút

Thoại gọi đến: 10 phút

SMS: 20 sms

HSD: 7 Ngày

Gia hạn tự động: Không

300.000 đ

Tất cả các thuê bao MobiFone đều có thể đăng ký (trừ thuê bao Mobidata - MDT)

Điều khoản & quy định

Gói cước nổi bật