Tên gói cước
MM
Giá gói
100.000 đ
Thời hạn
1 Tháng
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước ngày tự tạo MM với 100.000đ sử dụng trong 30 ngày:
 Data tốc độ cao lên đến 12GB.
- Miễn phí gọi nội mạng MobiFone dưới 10 phút.
- Miễn phí thoại liên mạng lên đến 250 phút.
Gói cước tương tự
 • SD
  5.000 đ / 1 Ngày
  Thoại gọi đi: 6 phút Thoại gọi đến: 2 phút DATA: 0.12 GB SMS: 25 sms SMS liên mạng: 3 sms
 • MD
  10.000 đ / 1 Ngày
  Thoại gọi đi: 8 phút Thoại gọi đến: 2 phút DATA: 0.15 GB SMS: 25 sms SMS liên mạng: 3 sms
 • LD
  15.000 đ / 1 Ngày
  Thoại gọi đi: 8 phút Thoại gọi đến: 2 phút DATA: 0.15 GB SMS: 60 sms SMS liên mạng: 4 sms
 • XD
  20.000 đ / 1 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 2 phút DATA: 0.20 GB SMS: 60 sms SMS liên mạng: 4 sms
 • MM
  100.000 đ / 1 Tháng
  Thoại gọi đi: 50 phút Thoại gọi đến: 25 phút DATA: 1.20 GB SMS: 200 sms SMS liên mạng: 25 sms
 • LM
  150.000 đ / 1 Tháng
  Thoại gọi đi: 80 phút Thoại gọi đến: 25 phút DATA: 1.50 GB SMS: 400 sms SMS liên mạng: 30 sms
 • XM
  200.000 đ / 1 Tháng
  Thoại gọi đi: 80 phút Thoại gọi đến: 25 phút DATA: 1.60 GB SMS: 400 sms SMS liên mạng: 30 sms