Tên gói cước
RH1
Giá gói
300.000 đ
Thời hạn
7 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước RH1 với 300.000đ sử dụng trong 7 ngày:
01GB DATA roaming

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn DK RH1 gửi 999
- Hủy qua SMS: Soạn HUY RH1 gửi 999

Cách thức tra cứu dung lượng gói:

- Soạn KT ALL gửi 999

- Tra cứu trên app My MobiFone

Gói cước tương tự
 • GC
  500.000 đ / 10 Ngày
  DATA: 5.00 GB  
 • GUS
  350.000 đ / 15 Ngày
  DATA: 15.00 GB  
 • GHK
  250.000 đ / 15 Ngày
  DATA: 10.00 GB  
 • GMA
  250.000 đ / 15 Ngày
  DATA: 10.00 GB  
 • GJ
  500.000 đ / 10 Ngày
  DATA: 5.00 GB  
 • RB3
  450.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 2.00 GB  
 • RB2
  200.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 2.00 GB  
 • CVQT
  0 đ / 0
 • RB1
  100.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • CVQT ALL
  0 đ / 0
 • RH
  100.000 đ / 3 Ngày
  DATA: 0.29 GB  
 • RH1
  300.000 đ / 7 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • RH2
  500.000 đ / 15 Ngày
  DATA: 2.00 GB  
 • RUD3
  350.000 đ / 3 Ngày
 • GK
  200.000 đ / 10 Ngày
  DATA: 10.00 GB  
 • EU2
  800.000 đ / 30 Ngày
  DATA: 5.00 GB  
 • RS
  300.000 đ / 7 Ngày
  Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 10 phút SMS: 20 sms
 • RC2
  500.000 đ / 15 Ngày
  Thoại gọi đi: 20 phút Thoại gọi đến: 20 phút DATA: 1.50 GB SMS: 20 sms
 • RC3
  1.000.000 đ / 30 Ngày
  Thoại gọi đi: 30 phút Thoại gọi đến: 30 phút DATA: 3.50 GB SMS: 30 sms
 • RAS
  250.000 đ / 15 Ngày
  DATA: 3.50 GB  
 • EU1
  400.000 đ / 15 Ngày
  DATA: 2.00 GB