Tên gói cước
3NA120
Giá gói
360.000 đ
Thời hạn
90 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước 3NA120 với 360.000đ sử dụng trong 3 chu kỳ (30 ngày/chu kỳ):
- Data 20GB/chu kỳ tương đương với 60GB/3 chu kỳ (hết dung lượng, tạm khóa internet)

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn 3NA120 gửi 789
- Hủy qua SMS: Soạn HUY 3NA120 gửi 789
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 3NA120 gửi 789

Gói cước tương tự
 • 6NA90
  540.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 90.00 GB  
 • 12NA90
  1.080.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 180.00 GB  
 • 6NA120
  720.000 đ / 180 Ngày
  DATA: 120.00 GB  
 • 12NA120
  1.440.000 đ / 360 Ngày
  DATA: 240.00 GB  
 • 3NA90
  270.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 45.00 GB  
 • 3NA120
  360.000 đ / 90 Ngày
  DATA: 60.00 GB