Chuyên viên Quản trị hệ thống và CSDL

Ngành nghề: It phần mềm

  • Hà Nội
  • Mức lương: Tổng thu nhập (NET): 250 triệu/năm đầu tiên
  • Ngày hết hạn: 02/06/2024
Xem chi tiết