Kiểm thử phần mềm (Tester)

Ngành nghề: It phần mềm, Lập trình, Công nghệ thông tin,

  • Đà Nẵng, Hà Nội,
  • Mức lương: Thu nhập lên đến 480 triệu/năm
  • Ngày hết hạn: 31/12/2022
Xem chi tiết