job

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 tuyển dụng năm 2022

Ngành nghề: Hành chính, văn phòng, Kinh tế, Kế toán, Công nghệ thông tin,

 • Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai,
 • Ngày hết hạn: 10/10/2022
 • 52 ngày trước
Nộp đơn

Phúc lợi

 • Bảo hiểm
 • Du lịch
 • Đào tạo
 • Thưởng
 • Tăng lương

Mô tả công việc

VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chuyên viên kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mới:

 • Tại phòng Khách hàng cá nhân - Văn phòng Công ty:

       - Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng đối với sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới dành cho khách hàng cá nhân;

       - Đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các lỗi liên quan đến các sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới do MobiFone cung cấp cho khách hàng;

      - Phối hợp các đơn vị thực hiện các chương trình tiếp cận giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng;     

      - Thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu kinh doanh sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới;

      - Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng;

      - Tìm kiếm các đối tác cung cấp các sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới;

      - Xây dựng phương án kinh doanh sản phẩm, hợp đồng hợp tác với đối tác;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

 • Tại phòng Khách hàng doanh nghiệp - Văn phòng Công ty:

      - Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng đối với sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới dành cho khách hàng doanh nghiệp;

      - Đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các lỗi liên quan đến các sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới do MobiFone cung cấp cho khách hàng;

     - Phối hợp các đơn vị thực hiện các chương trình tiếp cận giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng;

      - Thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu kinh doanh sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới;

      - Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng;

      - Tìm kiếm các đối tác cung cấp các sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới;

      - Xây dựng phương án kinh doanh sản phẩm, hợp đồng hợp tác với đối tác;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

 • Tại MobiFone các Tỉnh:

      - Nghiên cứu thị trường; quản lý, phân tích dữ liệu khách hàng, đề xuất các chương trình kinh doanh nhằm phát triển thị trường;

      - Triển khai tư vấn và bán các sản phẩm là giải pháp/dịch vụ Viễn thông, sản phẩm dịch vụ mới đến các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.

      - Quản lý, phát triển kênh phân phối và thị trường MobiFone tại cấp quận/huyện;

      - Triển khai các dịch vụ sau bán hàng tại địa bàn MobiFone Tỉnh: quản lý công tác chăm sóc, duy trì khách hàng, hỗ trợ, giải đáp và gia tăng giá trị cho khách hàng...;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

2. Chuyên viên truyền thông và bán hàng:

      - Chủ trì thực hiện xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện các chi phí liên quan nghiệp vụ của phòng ban: kế hoạch SXKD, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chương trình bán hàng, truyền thông thuộc phạm vi đơn vị.

      - Hướng dẫn các MobiFone Tỉnh triển khai các chương trình bán hàng, truyền thông. Thực hiện đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện.

      - Xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến mảng công việc được giao.

      - Trực tiếp quản lý hồ sơ, tài liệu thuộc mảng công việc, nhiệm vụ được phân công.

      - Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

3. Chuyên viên chăm sóc khách hàng:

      - Phân tích số liệu, phân tích bigdata (Phân tích chân dung khách hàng) xây dựng các chương trình duy trì và khách hàng;

      - Hiểu biết các lĩnh vực không gian mới của Tổng công ty từ đó phân tích, xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp;

      - Thu thập thông tin phân tích nghiên cứu thị trường về công tác chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cũng như các công ty viễn thông đối thủ;

      - Tập trung xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, nâng arpu cho tập khách hàng hiện hữu online;

      - Hỗ trợ triển khai các dịch vụ mới/các công nghệ mới để cải tiến công tác chăm sóc khách hàng;

      - Hỗ trợ quá trình công nghệ thông tin hóa trong công tác chăm sóc khách hàng: Hệ thống báo cáo, cập nhật số liệu, KPI..;

      - Phối hợp đối soát dữ liệu cập nhật thông tin thuê bao với Tổng công ty, cơ sở dữ liệu quốc gia;

      - Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

4. Chuyên viên xét thầu, thẩm định:

      - Thực hiện nghiên cứu, rà soát, xây dựng dự thảo và đề xuất sửa đổi, cập nhật bổ sung các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công kế hoạch đầu tư và công tác xét thầu của Công ty đúng với các quy định hiện hành của Tổng công ty và của Pháp luật;

      - Trực tiếp rà soát, tổng hợp lập và đề xuất kế hoạch đầu tư hàng năm;

      - Thẩm định các dự án đầu tư, phương án chi phí theo phân cấp;

      - Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc lập kế hoạch đầu tư tại Công ty;

      - Trực tiếp quản lý hồ sơ, tài liệu thuộc mảng công việc, nhiệm vụ được phân công;

      - Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao

5. Chuyên viên nhân sự và đào tạo:

      - Thực hiện công tác cán bộ, nhân sự đúng theo quy định hiện hành;

      - Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ, Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên đúng theo quy định;

      - Thực hiện công tác đào tạo đúng theo quy định;

      - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đúng theo quy định;

      - Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

6. Chuyên viên hành chính tổng hợp, Bảo hộ lao động và quản lý tòa nhà:

      - Tổng hợp các báo cáo tuần, tháng, quý của đơn vị/Công ty.;

      - Theo dõi và cập nhật tiến độ các chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty;

      - Tổ chức các sự kiện nội bộ;

      - Thực hiện công tác điều xe phục vụ tại Công ty đảm bảo an toàn, đúng quy định;

      - Thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ - An ninh quốc phòng của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định hành của Tổng công ty và của Pháp luật;

      - Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc phòng: phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an ninh tại văn phòng;

      - Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

7. Nhân viên văn thư:

      - Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến;

      - Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi;

      - Quản lý, sử dụng con dấu theo quy định;

      - Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

8. Chuyên viên Kế toán:

      - Kế toán thanh toán:

          + Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ, và tiến hành thanh toán;

          + Hạch toán các khoản chi phí phát sinh trong ngày và khoản thanh toán tương ứng lên hệ thống ERP;

          + Sắp xếp, quản lý và lưu trữ chứng từ thanh toán.

      - Kế toán thuế :

          + Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra phát sinh tại đơn vị hàng tháng, và nộp tờ khai đến cơ quan thuế;

          + Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý và nộp lên cơ quan thuế.

      - Kế toán tổng hợp:

          + Hạch toán các khoản thu tiền mặt, ngân hàng, bù trừ công nợ của các khoản thanh toán chi phí hoa hồng đại lý chuyên, đại lý ủy quyền; các khoản ký quỹ mua điện thoại của khách hàng, chi phí bán hàng, chi phí thường xuyên... lên hệ thống ERP; kiểm tra, đối chiếu số liệu với Công ty;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

9. Chuyên viên kinh doanh:

      - Thực hiện các nghiệp vụ về công tác bán hàng, dịch vụ sau bán hàng tại địa bàn MobiFone Tỉnh.

      - Nghiên cứu thị trường; quản lý, phân tích dữ liệu khách hàng, đề xuất giá cước, gói cước, sản phẩm dịch vụ, các chương trình kinh doanh nhằm phát triển thị trường;

      - Triển khai tư vấn và bán các sản phẩm dịch vụ đến các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn;

      - Quản lý, phát triển kênh phân phối, công tác bán hàng và thị trường MobiFone tại cấp quận/huyện;

      - Triển khai các dịch vụ sau bán hàng tại địa bàn MobiFone Tỉnh: quản lý công tác chăm sóc, duy trì khách hàng, thanh toán cước phí, hỗ trợ, giải đáp và gia tăng giá trị cho khách hàng...;

      - Xây dựng phương án kinh doanh sản phẩm, hợp đồng hợp tác với đối tác. Trình bày, demo, đào tạo, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng và đối tác. Tư vấn và xây dựng tài liệu, hồ sơ (kinh tế, kỹ thuật) cho các dự án kinh doanh;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

10. Chuyên viên kinh doanh giải pháp công nghệ thông tin:

      - Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

      - Tổ chức, triển khai và hỗ trợ thực hiện các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin;

      - Phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện các chương trình tiếp cận giới thiệu sản phẩm dịch vụ vực công nghệ thông tin đến khách hàng tiềm năng;

      - Tìm kiếm các đối tác cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin tại khu vực phù hợp để cùng hợp tác triển khai đến khách hàng;

      - Xây dựng phương án kinh doanh sản phẩm, hợp đồng hợp tác với đối tác và khách hàng;

      - Tư vấn và xây dựng tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, triển khai và bảo hành cho các dự án;

      - Thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu kinh doanh giải pháp công nghệ thông tin;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

11. Chuyên viên kinh doanh giải pháp thanh toán số:

      - Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm, cổng thanh toán, ví điện tử, mobile money;

      - Xây dựng và triển khai các chương trình phát triển khách hàng, phát triển đại lý và điểm chấp nhận thanh toán;

      - Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, nghiên cứu và đề xuất phát triển tính năng mới;

      - Tham gia theo dõi hiệu quả sử dụng tính năng, đề xuất cải tiến, chỉnh sửa phù hợp;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

12. Chuyên viên phát triển giải pháp công nghệ thông tin:

      - Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, ứng dụng, giải pháp công nghệ thông tin;

      - Giao tiếp với khách hàng để thu thập yêu cầu;

      - Tổng hợp, chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành yêu cầu chức năng phần mềm;

      - Quản lý/theo dõi sự thay đổi yêu cầu;

      - Tham gia các khâu trong quy trình phát triển phần mềm (bao gồm lập trình);

      - Kiểm tra chất lượng phần mềm, tính năng đã phù hợp với nghiệp vụ trước khi bàn giao cho khách hàng;

      - Đầu mối giải đáp thắc mắc về sản phẩm;

      - Quản lý tài liệu dự án, mô tả URD sản phẩm;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

13. Chuyên viên quản lý mạng và bảo mật:

      - Quản lý, vận hành đảm bảo chất lượng của các hệ thống mạng, bảo mật, thiết bị tin học hỗ trợ công tác sản xuất kinh doanh;

      - Tham gia xây dựng và đề xuất các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin trong hệ thống mạng nội bộ;

      - Tham gia xây dựng, rà soát và hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn và bảo mật thông tin;

      - Giám sát truy cập trên các thiết bị bảo mật, thiết bị mạng công nghệ thông tin;

      - Phối hợp với các đơn vị triển khai chính sách bảo mật về an toàn thông tin;

      - Hỗ trợ triển khai và đào tạo liên quan đến các chính sách và quy định bảo mật công nghệ thông tin;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

14. Chuyên viên quản trị hệ thống và cơ sở dữ liệu (CSDL):

      - Quản lý, vận hành hệ thống máy chủ vật lý, máy chủ ảo;

      - Cài đặt, xây dựng hệ thống CSDL cho toàn bộ ứng dụng của Công ty

      - Quản trị toàn bộ hệ thống CSDL của các ứng dụng/phần mềm: Oracle, MySQL/MariaDB,…

      - Tối ưu hệ thống, truy vấn CSDL (câu lệnh query SQL);

      - Đảm bảo công tác sao lưu định kỳ, khôi phục dữ liệu CSDL, các ứng dụng;

      - Giám sát tải của hệ thống máy chủ, hệ thống CSDL;

      - Xây dựng hướng dẫn xử lý sự cố, bảo dưỡng, ứng cứu thông tin, chuẩn hóa quy trình, quy định vận hành khai thác;

      - Nghiên cứu các giải pháp, tính năng mới, triển khai các dự án mới liên quan tới hệ thống máy chủ, hệ thống CSDL;

      - Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị/Công ty giao.

Yêu cầu

1. Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

2. Giới tính: Ưu tiên ứng viên nam giới.

3. Yêu cầu về trình độ:

       3.1. Trình độ chuyên ngành:

      - Đối với Chuyên viên kế toán: Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, kiểm toán hệ chính quy các trường công lập trong nước hoặc trường nước ngoài.

      - Đối với các vị trí còn lại:

          + Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin/Điện tử viễn thông hệ chính quy các trường công lập hoặc ngoài công lập. Đối với các trường nằm ngoài công lập phải thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất Việt Nam tại website webometrics.info (thời gian bảng xếp hạng thuộc một trong các năm từ thời điểm theo học đến thời điểm ứng tuyển).

          + Tốt nghiệp đại học ngành kinh kế hệ chính quy các trường công lập trong nước hoặc trường nước ngoài (Chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, kinh tế, thương mại...).

          Trong đó: Trường nước ngoài thuộc nhóm 1.000 trường đại học tốt nhất thuộc 1 trong các bảng xếp hạng của các website dưới đây (thời gian bảng xếp hạng thuộc một trong các năm từ thời điểm học đến thời điểm ứng tuyển):

          + Timeshighereducation.com;

          + Topuniversities.com;

          + Shanghairanking.com;

          + Usnews.com;

      3.2. Trình độ tiếng anh:

      - Trình độ tối thiểu đạt bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo) hoặc trình độ B.

      - Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, IELTS,... và các chứng chỉ quốc tế khác.

4. Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp đối với vị trí cần tuyển.

5. Yêu cầu về kỹ năng:

      - Ưu tiên các ứng viên nam giới, có kinh nghiệm kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin hoặc viễn thông và am hiểu thị trường trong lĩnh vực Công nghệ;

      - Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tố chất kinh doanh;

      - Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi làm việc.

6. Hồ sơ dự tuyển:

      6.1. Hồ sơ bản mềm (gửi qua email): tuyendungct7@mobifone.vn:

      - Bản CV (Curriculum vitae) bằng tiếng Việt, mô tả chi tiết thông tin cá nhân, vị trí ứng tuyển, quá trình học tập, kinh nghiệm công tác, khen thưởng kỷ luật (nếu có) ...;

      - Bản scan bằng và bảng điểm Đại học/Cao học, chứng chỉ tiếng anh, tin học, ...;

      - Tiêu đề email: ”Tên ứng viên”_”Chức danh ứng tuyển”.

      6.2. Hồ sơ bản cứng:

      - Đơn xin dự tuyển viết tay (ghi rõ vị trí, địa bàn làm việc dự tuyển và có số điện thoại, email, địa chỉ để liên hệ);

      - Bản CV bằng tiếng Việt;

      - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

      - Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ;

      - Bằng Đại học/Thạc sỹ, bảng điểm Đại học;

      - Chứng chỉ Tiếng Anh, chứng chỉ Tin học, …;

      - Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc CCCD, hộ khẩu;

      - Bản gốc giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 60 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ);

      - Giấy tờ xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có);

      - Bốn (04) ảnh 3x4 mới nhất.

Lưu ý: Thí sinh có thể nộp hồ sơ bản mềm qua email trước, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ được thông báo để nộp hồ sơ bản cứng. Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ bản cứng hoặc nộp qua đường bưu điện theo thời hạn nhận hồ sơ.

Thông tin khác

1. Quyền lợi:

      - Thu nhập hấp dẫn, từ 18-20 triệu đồng/tháng;

      - Thưởng các ngày Lễ, Tết, xét tăng lương và thưởng theo doanh thu;

      - Trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch, nghỉ mát, du xuân đa dạng;

      - Chăm sóc sức khỏe với gói bảo hiểm vượt trội, khám sức khỏe hàng năm, trợ cấp ốm đau, hiếu, hỉ…

      - Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển trong lĩnh vực chuyển đổi số;

      - Được hưởng chế độ liên lạc nghiệp vụ, ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone.

2. Thi tuyển:

Ứng viên sẽ được phân loại theo 2 hình thức thi sau:

       2.1. Hình thức 1: Thi vấn đáp:

Yêu cầu ứng viên đáp ứng một trong các điều kiện sau:

      - Tốt nghiệp đại học bằng giỏi các trường công lập hệ chính quy hoặc trường nước ngoài thuộc nhóm 1.000 trường đại học tốt nhất thuộc 1 trong các bảng xếp hạng của các website: Usnews.com; Shanghairanking.com; Timeshighereducation.com; Topuniversities.com (thời gian bảng xếp hạng thuộc một trong các năm từ thời điểm học đến thời điểm ứng tuyển) HOẶC

      - Tốt nghiệp đại học bằng khá các trường công lập hệ chính quy tại Việt Nam hoặc tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài, có bằng thạc sĩ và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí cần tuyển tại công ty trong nước thuộc danh sách 300 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tại trang vnr500.com.vn (thời gian bảng xếp hạng thuộc một trong các năm từ thời điểm làm việc đến thời điểm ứng tuyển) và các công ty nước ngoài lớn, có uy tín HOẶC

      - Có bằng tiến sĩ HOẶC

      - Ứng tuyển vào các vị trí trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh và ưu tiên tuyển dụng: yêu cầu chuyên ngành học là các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (toán và thống kê; máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật viễn thông; Khoa học máy tính; Tự động hóa và điều khiển...), ứng viên làm việc tại các Công ty con của MobiFone hoặc tại các đơn vị đối tác có hợp đồng thực hiện dự án với các đơn vị trực thuộc và tổng tích lũy thời gian là 01 năm tại các dự án công nghệ thông tin và 03 năm tại các dự án viễn thông (thời gian làm việc được tính trên thời gian ứng viên trực tiếp tham gia vào dự án và được thể hiện trên các hợp đồng/nghiệm thu, dự án phải được đánh giá nghiệm thu là không vi phạm hợp đồng và đúng tiến độ). Được chính đơn vị trực thuộc đã từng làm việc với ứng viên đề xuất tuyển dụng vào đơn vị của mình.

       2.2. Hình thức 2: Thi viết và thi vấn đáp:

      - Đối tượng: Ứng viên không đủ tiêu chuẩn quy định hình thức 1.

      - Thi viết (chuyên môn) và vấn đáp (đối với thí sinh đạt yêu cầu sau vòng thi viết).

3. Nhận hồ sơ:

      - Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 22/09/2022 (trong giờ hành chính, từ 8h00 đến 17h00, trừ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật). Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, thời gian nộp hồ sơ tính theo dấu Bưu điện và phải nộp chậm nhất ngày 10/10/2022.

      - Phòng Tổng hợp, Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 - 16 Trường Chinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 090.1900.066 - bấm số 7 để biết thông tin về tuyển dụng. Email: tuyendungct7@mobifone.vn.

4. Thời gian và địa điểm thi tuyển dự kiến tuyển dụng: dự kiến tháng 10/2022 tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ khoá: #tuyendung

Có thể bạn quan tâm

 • Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai,
 • Ngày hết hạn: 10/10/2022
 • 52 ngày trước
 • Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai,
 • Ngày hết hạn: 10/10/2022
 • 52 ngày trước
 • Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai,
 • Ngày hết hạn: 10/10/2022
 • 52 ngày trước
 • Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai,
 • Ngày hết hạn: 10/10/2022
 • 52 ngày trước
 • Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Gia Lai,
 • Ngày hết hạn: 10/10/2022
 • 52 ngày trước