Điều kiện thanh toán cho thanh toán tự động

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CHO THANH TOÁN TỰ ĐỘNG.

I. Điều khoản và điều kiện Dịch vụ thanh toán và nạp thẻ tự động của MobiFone.

1. “Dịch vụ Thanh Toán và Nạp thẻ tự động” (“Dịch vụ”) của Tổng công ty viễn thông MobiFone (“MobiFone”) là một tiện ích thanh toán tự động cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do các Ngân hàng Việt Nam phát hành để thanh toán cước trả sau và nạp tiền cho thuê bao trả trước

2. Để đăng ký tham gia Dịch vụ, khách hàng phải đăng ký trực tuyến trên trang Web Portal của MobiFone hoặc ứng dụng My MobiFone. MobiFone sẽ gửi tin nhắn xác nhận tới khách hàng khi khách hàng hoàn tất đăng ký

3. Khi khách hàng đăng ký thành công, MobiFone sẽ tự động trích nợ vào tài khoản thẻ khách hàng đã đăng ký trên hệ thống để thanh toán cước nợ trả sau hoặc nạp tiền vào tài khoản cho thuê bao trả trước định kỳ.

4. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng chủ thẻ là người có quyền cao nhất đối với việc đăng ký dịch vụ Thanh toán và nạp tiền tự động của MobiFone.

5. MobiFone có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giao dịch thanh toán hóa đơn tự động trong các trường hợp: số dư tài khoản thẻ không đủ, Thẻ bị khóa, bị đóng hoặc trong tình trạng quá hạn, khách hàng đã hủy sử dụng dịch vụ hoặc hủy bỏ Thẻ. Trong các trường hợp này, MobiFone sẽ nhắn tin thông báo cho khách hàng và MobiFone sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà khách hàng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp vì lý do từ chối hoặc hủy bỏ các giao dịch thanh toán hóa đơn tự động trên.

6. Việc hủy dịch vụ chủ động chỉ áp dụng đối với khách hàng đã lưu thông tin thanh toán trên hệ thống của MobiFone trong thời gian ít nhất 3 tháng. Sau 3 tháng lưu thông tin thanh toán, khách hàng muốn hủy dịch vụ Thanh toán và Nạp tiền tự động của MobiFone, khách hàng truy cập trang web www.mobifone.vn hoặc ứng dụng My MobiFone để hoàn thành các thủ tục hủy bỏ dịch vụ.

7. Hủy bỏ, chấm dứt sử dụng dịch vụ của MobiFone (Hủy dịch vụ, chuyển chủ quyền) đồng nghĩa với việc hủy bỏ chấm dứt tham gia Dịch vụ “Thanh toán và nạp tiền tự động” của MobiFone. Hệ thống sẽ hủy toàn bộ thông tin của khách hàng trên hệ thống. Đối với các trường hợp không được quy định trong điều khoản này, bất kỳ sự thay đổi nào về tài khoản thẻ sẽ dẫn đến việc tự động chấm dứt dịch vụ thanh toán cước và nạp tiền tự động tự động; khách hàng sẽ được yêu cầu đăng ký mới.

8. MobiFone có toàn quyền sửa đổi và bổ sung những Điều Khoản và Điều Kiện trên tại từng thời điểm mà MobiFone cho là phù hợp.