Điều khoản & quy định

Hướng dẫn thực hiện cuộc gọi

Cách thức thực hiện cuộc gọi: 1313 + 00 + CC + SN

Trong đó:

‒      1313: là mã truy nhập gói cước gọi quốc tế giá rẻ.

‒      00 là số gọi đi quốc tế

‒      CC là mã nước gọi đến

‒      SN là số thuê bao

‒      Đầu số chi tiết được gọi đi của gói cước gọi quốc tế giá rẻ:

 

Quy định về sử dụng, gia hạn gói cước

  • Để sử dụng gói cước Global Saving thuê bao phải hoạt động hai chiều và đã đăng ký mở hướng gọi quốc tế.
  • Nếu thuê bao bị khóa một chiều và gói cước Global Saving vẫn còn thời hạn, bạn không sử dụng được dịch vụ và không được hoàn tiền. Sau khi được mở hai chiều, nếu gói cước Global Saving vẫn còn thời hạn và thời lượng sử dụng, bạn tiếp tục được sử dụng mà không cần phải đăng ký lại. 
  • Nếu thuê bao bị khóa hai chiều thì gói cước sẽ bị hủy. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, bạn phải thực hiện đăng ký lại.
  • Tại thời điểm gia hạn gói cước, nếu bạn không có yêu cầu hủy gói cước thì hệ thống sẽ tự động trừ cước và gia hạn gói cước. Đối với thuê bao trả trước:

+    Nếu số dư trong tài khoản của thuê bao < Giá gói cước gia hạn thì gói cước Global Saving sẽ bị tạm khóa.

+    Nếu số tiền trong tài khoản của thuê bao ≥ Giá gói cước gia hạn thì tài khoản của thuê bao sẽ bị trừ cước bằng giá gói và bạn được tiếp tục sử dụng gói cước.

  • Nếu thuê bao hủy gói cước trước khi hết thời hạn hiệu lực của gói:

+    thuê bao phải thanh toán toàn bộ giá gói cước.

+    Thời lượng miễn phí còn lại của gói sẽ bị hủy và không được gia hạn trong chu kỳ tiếp theo.

  • Tại một thời điểm, thuê bao chỉ có thể sử dụng 1 trong 6 gói TQT9, TQT19, TQT49, TQT99, TQT199, TQT299.
  • Gói Global Saving chỉ được cung cấp cho thuê bao khi đang ở trong nước, không cung cấp khi thuê bao chuyển vùng ra nước ngoài (đối với cả hai trường hợp thực hiện cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi ở nước ngoài). Phần cước định tuyến cuộc gọi (cước quốc tế từ Việt Nam đến nước nơi thuê bao đang chuyển vùng) được tính cước theo dịch vụ gọi quốc tế thông thường.
  • Đối với các cuộc gọi quốc tế có các đầu số hoặc quốc gia không thuộc gói cước Global Saving: bạn phải quay số và trả cước gọi quốc tế IDD/VoIP theo quy định hiện hành.