Điều khoản & quy định

hay đổi hạn mức cước trả sau

  • Khách hàng soạn tin nhắn: HMC_số tiền gửi 999
  • Trong đó: Số tiền là hạn mức cước trả sau khách hàng muốn thay đổi. Hạn mức thực hiện theo quy định trong bảng trên. Số tiền nhập đầy đủ không có khoảng cách, không có kí tự xen giữa. Sau khi nhắn tin thành công, hạn mức mới sẽ có hiệu lực từ chu kì tiếp theo liền sau

Kiểm tra hạn mức gói cước 

  • Khách hàng nhắn tin kiểm tra Dung lượng còn lại của các gói cước: KT_ALL gửi 999
  • Tra cứu hạn mức bằng USSD: *112#