Chi tiết dịch vụ

Dịch vụ Chuyển Data

Dịch vụ Chuyển Data (Data Transfer): là dịch vụ cho phép các thuê bao MobiFone (thuê bao A) sử dụng các phương thức USSD/SMS/Online để thực hiện chuyển dung lượng Data (trong gói hiện hữu thuê bao A đang sử dụng) đến thuê bao MobiFone khác (thuê bao B)

Các tính năng chính của dịch vụ

1. Đối tượng áp dụng:

  • Điều kiện của thuê bao chuyển (Thuê bao A)
    • Là thuê bao trả trước, trả sau của MobiFone, không áp dụng các thuê bao MDT, MVNO, Fastconnect.
    • Với thuê bao trả trước, số dư tài khoản chính của thuê bao tại thời điểm trước khi chuyển cần lớn hơn phí chuyển dịch vụ
    • Thuê bao đang sử dụng gói cước theo danh sách áp dụng, dung lượng Data còn lại trong gói lớn hơn Dung lượng Data tối thiểu trước khi chuyển
  • Điều kiện của thuê bao nhận (Thuê bao B)
    • Là thuê bao bao trả trước, trả sau của MobiFone, không áp dụng các thuê bao MDT, MVNO, Fastconnect.

2. Danh sách gói cước áp dụng:

STT

Gói cước áp dụng

1

xC90N, xC120, xC190, xC290, xC390, xC490

2

xC120N

3

xMAX90

4

xHDxx

5

xHDxxN

6

xPTx, xKCx, xNAx

7

xMXHx

8

xTK135, xTK159, xTK219

3. Phí dịch vụ và thời gian sử dụng:

STT

Mức Data chuyển/lần

Dung lượng Data tối thiểu trước khi chuyển

Phí chuyển
(đồng)/lần

Thời gian sử dụng Dung lượng nhận được của thuê bao B

1

500MB

550MB

1.000

3 ngày

2

1GB

1.1GB

2.000

3

2GB

2.1GB

4.000

4

3GB

3.1GB

6.000

- Thuê bao chuyển (thuê bao A) được chuyển tối đa 05 lần/ngày và số lần chuyển của thuê bao A đồng thời bị giới hạn dựa trên dung lượng Data còn lại và số dư tài khoản chính.

Ví dụ: thuê bao A đã chuyển được 3 lần/ngày, tuy nhiên Dung lượng Data còn lại nhỏ hơn Dung lượng tối thiểu trước khi chuyển, hoặc số dư Tài khoản chính nhỏ hơn phí chuyển đều không thực hiện được dịch vụ.

- Khi Thuê bao nhận (thuê bao B) sử dụng hết Data được nhận thì hệ thống sẽ gửi SMS thông báo có nội dung: Quy khach da su dung het dung luong Data duoc nhan. He thong se tiep tuc tinh cuoc theo dich vu Internet Data Quy khach dang su dung. Chi tiet lien he: 9090. Tran trong cam on!

- Nếu cờ Data của thuê bao B đang là trạng thái OFF thì hệ thống sẽ không tiến hành cộng Data cho thuê bao B và gửi thông báo không thành công tới thuê bao A

- Chỉ áp dụng cho Data hạ tầng viễn thông, chặn áp dụng Chuyển Data cho dung lượng Data IP.

4. Quy định về thời gian sử dụng:

- Dung lượng nhận của thuê bao B không được chuyển đi (bao gồm chuyển đến thuê bao khác và chính thuê bao B).

- Trong trường hợp thuê bao B nhận được nhiều lần chuyển đến, thời gian sử dụng sẽ theo mốc thời gian lâu nhất, dung lượng được cộng dồn (bao gồm dung lượng còn lại và dung lượng nhận gần nhất).

- Khi hết thời gian sử dụng, dung lượng chưa sử dụng sẽ bị xóa. Hệ thống thực hiện thông báo: Thoi gian su dung cua Dung luong Internet Data da het han. He thong se tiep tuc tinh cuoc theo dich vu Internet Data Quy khach dang su dung. Chi tiet lien he: 9090. Tran trong cam on!

- Khi sử dụng hết dung lượng nhận: thuê bao B sẽ được chuyển sang sử dụng gói cước hiện tại B đang sử dụng, trong trường hợp B không có gói cước (sử dụng M0), hệ thống khóa truy cập Internet.

Dịch vụ khác