Tên gói cước
RC1
Giá gói
250.000 đ
Thời hạn
7 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết
Gói cước RC1 với 250.000đ sử dụng trong 7 ngày:
500MB DATA roaming
- 10 phút thoại đi
- 10 phút thoại nhận
- 10 SMS

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn DK RC1 gửi 999
- Hủy qua SMS: Soạn HUY RC1 gửi 999
Gói cước tương tự
  • RC1
    250.000 đ / 7 Ngày
    Thoại gọi đi: 10 phút Thoại gọi đến: 10 phút DATA: 0.49 GB SMS: 10 sms