Tên gói cước
D10
Giá gói
10.000 đ
Thời hạn
1 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

Gói cước D10 sử dụng trong 24h:

 • Cước phí: 10.000 VNĐ
 • Data: 8GB/ngày
 • Gia hạn tự động: 

Cách thức đăng ký:
- Đăng ký qua SMS: Soạn D10 gửi 999
- Hủy qua SMS: Soạn HUY D10
 gửi 999
- Hủy gia hạn: Soạn KGH 
D10 gửi 999

Gói cước tương tự
 • MBF30
  30.000 đ / 7 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • GAMI5
  5.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 0.49 GB  
 • D10
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 8.00 GB  
 • D24
  20.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 24.00 GB  
 • GAMI10
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • D24_KM50
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 24.00 GB