Tên gói cước
D24_KM50
Giá gói
10.000 đ
Thời hạn
1 Ngày
Thông tin gói cước
Thông tin chi tiết

1. Giá gói giảm 50%: 10.000 đồng trong 03 chu kỳ sử dụng đầu tiên (đăng ký mới + 2 chu kỳ gia hạn tiếp theo). 

2. Ưu đãi24 GB data, sử dụng trong 1 ngày (24h kể từ thời điểm đăng ký thành công).
 
⚠️ Hết dung lượng, khoá Internet hoặc tiếp tục sử dụng gói Data khác (nếu khách hàng dùng song song nhiều gói Data).

✅  Hết chu kỳ hệ thống sẽ tự động gia hạn gói cước.

3. Huỷ gói: Soạn HUY_D24 gửi 999
Gói cước tương tự
 • MBF30
  30.000 đ / 7 Ngày
  DATA: 30.00 GB  
 • GAMI5
  5.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 0.49 GB  
 • D10
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 8.00 GB  
 • D24
  20.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 24.00 GB  
 • GAMI10
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 1.00 GB  
 • D24_KM50
  10.000 đ / 1 Ngày
  DATA: 24.00 GB