voucher-doithuong

Cước dịch vụ MobiFone

Sản phẩm trả thưởng là cước dịch vụ MobiFone để gọi và nhắn tin nội mạng.

Chi tiết

Các dịch vụ của MobiFone

Sản phẩm trả thưởng là gói dịch vụ thoại hoặc gói dịch vụ thoại và tin nhắn để gọi và nhắn tin trong nước.

Chi tiết

Bông sen vàng

Hội viên chuyển điểm sang tài khoản Bông Sen Vàng (Lotusmiles) của Vietnam Airlines để đổi lấy các sản phẩm trả thưởng của chương trình

Chi tiết

Thẻ mua hàng (Voucher)

Sản phẩm trả thưởng là gói Voucher khuyến mãi của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chi tiết