Cảm ơn Quý Hội viên đã tham gia thử nghiệm dịch vụ hàng không ưu tiên tại sân bay quốc tế Nội bài. Quý Hội viên vui lòng đóng góp ý kiến để MobiFone hoàn thiện dịch vụ theo mẫu sau:

  1.  Họ tên Hội viên:     
  2.  Số thuê bao
  3.  Số hiệu chuyến bay         ngày         tháng        năm
  4.  Ga xuất cảnh:
  • Quốc nội:
  • Quốc tế:
  1.  Đánh giá:

Quầy làm thủ tục

Thuận lợi □

Không thuận lợi □

Vui lòng ghi rõ nếu không thuận lợi:

………………

Kiểm tra an ninh

Thuận lợi □

Không thuận lợi □

Vui lòng ghi rõ nếu không thuận lợi:

………………

Xuất cảnh

(Áp dụng cho chuyến bay quốc tế)

Thuận lợi □

Không thuận lợi □

Vui lòng ghi rõ nếu không thuận lợi:

………………

Cửa ra máy bay

Thuận lợi □

Không thuận lợi □

Vui lòng ghi rõ nếu không thuận lợi:

………………

  1.  Đánh giá chung về dịch vụ:

Rất tốt □                     Tốt □               Trung bình □             Kém □

  1.  Ý kiến góp ý khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Để cảm ơn ý kiến góp ý của Hội viên, MobiFone sẽ tặng 500 dặm xét hạng Bông Sen Vàng vào tài khoản của Quý Hội viên. Vui lòng cung cấp thông tin thẻ Hội viên để nhận ưu đãi:

  • Số thẻ Bông Sen Vàng:

Tên Hội viên Bông Sen Vàng: