Các dịch vụ của mobifone - chi tiết

Các Dịch vụ của MobiFone

Gói thoại và SMS

Sản phẩm trả thưởng là gói dịch vụ thoại và tin nhắn để thực hiện các cuộc gọi và nhắn tin trong nước.

Chi tiết

Gói thoại

Sản phẩm trả thưởng là gói dịch vụ thoại để thực hiện các cuộc gọi trong nước.

Chi tiết