1. Hội viên trả sau: Cước được tặng vào tài khoản Kết Nối Dài Lâu để gọi và nhắn tin nội mạng MobiFone. Thời hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày sản phẩm trả thưởng cộng vào tài khoản.

2. Hội viên trả trước: Cước được tặng vào tài khoản KM1 để gọi và nhắn tin nội mạng MobiFone. Thời hạn sử dụng của sản phẩm trả thưởng được tính theo thời hạn sử dụng của tài khoản chính.