• Các lĩnh vực Tổng công ty viễn thông MobiFone đang quan tâm:
  • Lĩnh vực M2M/IoT
  • Lĩnh vực OTT TV
  • Lĩnh vực thanh toán điện tử
  • Lĩnh vực quảng cáo trên di động
  • Lĩnh vực tài chính bảo hiểm
  • Lĩnh vực trò chơi trên di động
 • Nguyên tắc hợp tác:
  • MobiFone khuyến khích hợp tác cung cấp các dịch vụ chưa được cung cấp trên mạng MobiFone.
  • Đối với các dịch vụ đã được cung cấp trên mạng MobiFone, đối tác cần làm rõ sự vượt trội của dịch vụ mới so với dịch vụ đã được cung cấp.
 • Yêu cầu đối với các đối tác của MobiFone:
  • Giấy phép kinh doanh
  • Năng lực tài chính
  • Bản quyền nội dung số, bản quyền giải pháp
  • Kinh nghiệm cung cấp nội dung số
  • Kiến trúc hệ thống và mô hình kết nối kĩ thuật
 • Đầu mối liên hệ:

Ban Dịch vụ Đa phương tiện & Giá trị gia tăng – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Địa chỉ: Tòa nhà MobiFone, Số 1 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: (84 24) 32242803