Chuyên viên mạng và an ninh mạng

Ngành nghề: It phần mềm

  • Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
  • Mức lương: Tổng thu nhập (NET): 250 triệu/năm đầu tiên
  • Ngày hết hạn: 02/06/2024
Xem chi tiết