Chuyên viên Phát triển phần mềm

Ngành nghề: Lập trình

  • Hà Nội
  • Mức lương: Tổng thu nhập (NET): 250 triệu/năm đầu tiên
  • Ngày hết hạn: 02/06/2024
Xem chi tiết