Sự kiện
Thư mời quan tâm thực hiện dịch vụ “Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, 2025”
22/12/2023 14:57:00
Sự kiện

Kính gửi: Quý Công ty

Tổng công ty Viễn thông MobiFone có nhu cầu tìm đối tác thực hiện dịch vụ “Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, 2025”

Để phục vụ công tác lập dự toán của công việc trên, Chúng tôi rất mong Quý công ty gửi thư báo giá cho dịch vụ với yêu cầu phạm vi công việc như sau:

1. Điều kiện về kinh nghiệm:

Doanh nghiệp kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông.

2. Phạm vi công việc:

Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2024, 2025 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone bao gồm:

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho năm tài chính 2024 và 2025 (báo cáo tiếng Việt và báo cáo tiếng Anh);

+ Thực hiện soát xét thông tin tài chính giữa niên độ của năm 2024 và 2025 (kỳ 6 tháng hoặc 9 tháng) tại Tổng công ty và một số đơn vị trực thuộc có quy mô lớn.

3. Địa điểm thực hiện: Toàn quốc

Doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán tại tất cả các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty bao gồm:

Tên đơn vị

Địa điểm

Văn phòng Tổng công ty

Thành phố Hà Nội

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1

Thành phố Hà Nội

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3

Thành phố Đà Nẵng

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4

Thành phố Việt Trì

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 5

Thành phố Hải Phòng

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6

Thành phố Vinh

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7

Thành phố Buôn Ma Thuột

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 8

Thành phố Biên Hòa

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9

Thành phố Cần Thơ

Trung tâm Viễn thông Quốc tế MobiFone

Thành phố Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ số MobiFone

Thành phố Hà Nội

Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone

Thành phố Hà Nội

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc

Thành phố Hà Nội

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung

Thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam

Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Quản lý, điều hành mạng

Thành phố Hà Nội

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa Thiết bị Viễn thông MobiFone

Thành phố Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MobiFone

Thành phố Hà Nội

Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone

Thành phố Hà Nội

Trung tâm Tư vấn - Thiết kế MobiFone

Thành phố Hà Nội

Ban Quản lý Dự án MobiFone

Thành phố Hà Nội

 

4. Nội dung báo giá:

Chi phí Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, 2025 bao gồm:

  • Chi phí kiểm toán năm tài chính 2024
  • Chi phí kiểm toán năm tài chính 2025

Báo giá này dùng cho mục tiêu lập Dự toán phương án thực hiện dịch vụ “Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, 2025”.

5. Thời gian gửi báo giá: trước ngày 15/01/2024.

6. Địa chỉ nhận báo giá: Ban Tài chính – Kế toán, Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Địa chỉ: Số 01 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:  0243 783 1760

 

Tin tức khác