Sự kiện
Thư mời báo giá "Dịch vụ Seeding - Phát triển Group cộng đồng cho thương hiệu Saymee trên nền tảng mạng xã hội"
12/01/2024 17:00:00
Sự kiện

Kính gửi: Quý Công ty

Business Unit triển khai kinh doanh Thương hiệu giới trẻ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone có nhu cầu triển khai công việc thuê đối tác cung cấp dịch vụ "Dịch vụ Seeding - Phát triển Group cộng đồng cho thương hiệu Saymee trên nền tảng mạng xã hội"

Chúng tôi rất mong quý công ty chào giá cho công việc triển khai với các nội dung sau:

1. Yêu cầu công việc:

  • Seeding kênh bên ngoài.
  • Seeding kênh group nội bộ.
  • Xây dựng group.

2. Nội dung báo giá:

TT

Hạng mục

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

A

Xây dựng kế hoạch

       

1

Xây dựng kế hoạch truyền thông

- Nghiên cứu sơ bộ về thị trường.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai
Ý tưởng & Định hướng triển khai 2024

Gói

1

 

2

Xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo

Xây dựng kế hoạch triển khai hàng tháng bao gồm định hướng và lịch đăng bài; báo cáo đánh giá hoạt động theo từng tháng.

Tháng

11

 

B

Triển khai

       

I

Gói triển khai seeding kênh bên ngoài

     

1

Comment seeding công khai bằng chữ

- Comment điều hướng ở các kênh: Facebook/ Instagram/ Tiktok/Youtube
- Hình thức: comment thường, không bao gồm ảnh.

Comment

6.000

- Chi tiết kênh Page/Tiktok/Group được khách hàng phê duyệt trước khi triển khai seeding.
- Nội dung comment được phê duyệt của khách hàng trước khi sử dụng/cung cấp chính thức.
- Video seeding do khách hàng cung cấp (nếu có). Video seeding tính chung trong số lượng của comment ảnh.
- Kế hoạch có thể điều chỉnh số lượng theo yêu cầu thực tế từ nhãn hàng.

2

Comment seeding seeding công khai bằng ảnh

- Comment điều hướng ở các kênh Facebook/ Instagram/Youtube
- Hình thức: comment ảnh kèm hình ảnh.

Comment ảnh

1.000

3

Comment seeding trên các Nhóm kín bằng chữ

- Comment điều hướng ở các kênh Group kín Facebook
'- Hình thức: comment thường, không bao gồm ảnh.

Comment

15.000

4

Comment seeding trên các Nhóm kín bằng ảnh

- Comment điều hướng ở các kênh Group kín Facebook
- Hình thức: comment kèm hình ảnh

Comment ảnh

3.000

5

Page/ Group/ Kênh phổ thông

Đăng bài viết trên các group thuộc giới trẻ, trong đó đã bao gồm chi phí viết nội dung và đăng tải
Trung bình ~20 topic/ tháng

Bài đăng

220

- Các Page/Group phổ thông dành cho giới trẻ và sẽ được duyệt lại với Saymee theo tháng.

II

Gói triển khai seeding kênh nội bộ

     

1

Comment seeding công khai bằng chữ

- Comment điều hướng ở các kênh:Facebook/ Instagram/ Tiktok/Youtube/Group do Saymee sở hữu
- Hình thức: comment thường, không bao gồm ảnh.
- Dự kiến trung bình 10-20 comment/ bài đăng

Comment

14.000

 

2

Comment seeding seeding công khai bằng ảnh

- Comment điều hướng ở các kênh: Facebook/ Instagram/Youtube/Group do Saymee sở hữu
- Hình thức: comment ảnh kèm hình ảnh.
- Dự kiến trung bình 3-5 comment/ bài đăng

Comment ảnh

2.000

 

III

Gói triển khai xây dựng Group

     

1

Quản trị group

Duyệt bài, điều hành, quản lý nội dung và thành viên tham gia

Tháng

11

KPI:
- Tăng 2.000 thành viên sau 2 tháng.
- Tăng 3.000 thành viên sau 4 tháng
- Tăng 5.000 thành viên sau 6 tháng
- Tăng 10.000 thành viên sau 11 tháng triển khai
==> Tổng 20.000 thành viên

2

Bài đăng sáng tạo dạng ngắn

- Bài đăng dưới tên Quản trị viên hoặc nick thành viên
- Nội dung: tương tác dạng câu hỏi, tạo vấn đề thảo luận

Bài đăng

260

- Số lượng tương tác cam kết:
3 tháng đầu: ≥ 50 tương tác/bài đăng
4 tháng tiếp theo: 80 tương tác/ bài đăng
4 tháng cuối cùng: 120 tương tác/ bài đăng

3

Bài đăng sáng tạo dạng phức tạp

- Bài đăng dưới tên Quản trị viên hoặc nick thành viên
- Nội dung: chia sẻ, review, trao đổi kinh nghiệm (≥ 200 chữ)

Bài đăng

155

- Số lượng tương tác cam kết:
3 tháng đầu: ≥ 100 tương tác/bài đăng
4 tháng tiếp theo: 250 tương tác/ bài đăng
4 tháng cuối cùng: 350 tương tác/ bài đăng

4

Bài chia sẻ

- Quản trị viên duy trì bài đăng share link tương tác với thành viên

Bài đăng

370

- Số lượng tương tác cam kết:
3 tháng đầu: ≥ 20 tương tác/bài đăng
4 tháng tiếp theo: 40 tương tác/ bài đăng
4 tháng cuối cùng: 70 tương tác/ bài đăng

5

Minigame


'- Đề xuất ý tưởng trò chơi đảm bảo phù hợp đối tượng khách hàng của nhà mạng thương hiệu giới trẻ
- Sản xuất mini game tăng tương tác
- Chi phí bao gồm sản xuất nội dung, thiết kế hình minh họa dạng động (interactive), quản trị bình luận, tổng kết cuộc thi và công bố kết quả
- Quà tặng và vận chuyển quà tặng cho người trúng giải

Minigame

15

Trung bình 30-50 người chơi/ minigame

6

Contest

- Đề xuất ý tưởng cuộc thi đảm bảo phù hợp đối tượng khách hàng của nhà mạng thương hiệu giới trẻ
- Sản xuất nội dung cuộc thi tăng tương tác
- Chi phí bao gồm sản xuất nội dung, thiết kế hình minh họa dạng động (interactive), quản trị bình luận, tổng kết cuộc thi và công bố kết quả
- Quà tặng và vận chuyển quà tặng cho người trúng giải

Cuộc thi

3

Trung bình 80-100 người chơi/contest

3. Thời gian gửi báo giá: Chậm nhất đến 15h45 ngày 16/01/2024.

4. Địa chỉ nhận báo giá: Business Unit triển khai kinh doanh thương hiệu giới trẻ- Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Số 01 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Điện thoại:  093.454.9899.

Tin tức khác