Sự kiện
Thư mời báo giá dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ thông tin trên các kênh truyền thông của Saymee
22/12/2023 14:40:00
Sự kiện

Kính gửi: Quý Công ty

Tổng công ty Viễn thông MobiFone kính mời các nhà cung cấp dịch vụ tham dự báo giá với nội dung như sau:

Nội dung báo giá: cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ thông tin trên các kênh truyền thông của Saymee.

Nội dung công việc:

STT

Hạng mục công việc

ĐVT

Đơn giá

Số tháng

 Thành tiền

I

CHI PHÍ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ HỖ TRỢ THÔNG TIN

 

0

 

0

1

Hỗ trợ trải nghiệm khách hàng trên Fanpage, Tiktok, Instagram, group cộng đồng, website của Saymee: Tiếp nhận và trả lời/ tương tác với ý kiến của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại… của Saymee

Tháng

 

12

0

2

Ghi nhận thông tin phản ánh, nhập feedback trên hệ thống quản lý tập trung của đối tác, chuyển các đơn vị liên quan xử lý các phản ánh khách hàng trên Fanpage, Tiktok, Instagram, group cộng đồng, website

Tháng

 

12

0

II

CHI PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO

 

0

 

0

 

Báo cáo tổng hợp và phân tích hoạt động hỗ trợ trải nghiệm khách hàng về Saymee định kỳ
-Các ngày làm việc trong tuần
-Hàng tháng
-Hàng quý
- Các báo cáo phát sinh khác….

Tháng

 

12

0

III

TỔNG (Mục I+II) chưa bao gồm VAT

 

 

 

0

IV

CHI PHÍ QUẢN LÝ

 

 

 

                      -  

V

TỔNG CỘNG - chưa bao gồm VAT (III+IV)

 

                      -  

VI

CHI PHÍ VAT

 

                      -  

VII

TỔNG CHI PHÍ – bao gồm VAT

 

                      -  

Hồ sơ chào giá gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập;
  • Báo giá (bản ký tươi, dấu đỏ)

Thời gian cung cấp dịch vụ: 01/01/2024-31/12/2024

Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông báo đến trước 15h00 ngày 27/12/2023.

Bất kỳ bản chào giá nào gửi đến sau thời điểm trên sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại. Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tổ chức mở các bản chào giá vào 15h00 ngày 27 tháng 12 năm 2023 trước sự chứng kiến của đại diện các bên chào giá tham dự, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các bên chào giá.

Địa chỉ nhận báo giá:

  • Business Unit triển khai kinh doanh thương hiệu giới trẻ
  • Địa chỉ: Số 01 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 024.3782310.

 

Tin tức khác