Sự kiện
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá
06/12/2023 08:00:00
Sự kiện

Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone thông báo mời các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá các tài sản như sau:

- Thông tin tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư:

STT

Hạng mục

Số lượng

Giá bán khởi điểm (VND)

1

Tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, vật tư

361 mục

264.000.000

 

Tổng cộng giá khởi điểm

264.000.000

 

Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tư triệu đồng./.

(Danh mục chi tiết hàng hóa đính kèm).

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Đáp ứng quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau: có năng lực, kinh nghiệm, uy tín; có tên trong danh sách Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về đấu giá, tối thiểu 3 đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề; cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá cạnh tranh và phù hợp qui định pháp luật.

- Yêu cầu hồ sơ với tổ chức bán đấu giá:

+ Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực/Bản chụp đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

+ Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động;

+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;

+ Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực/Bản chụp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

+ Các cam kết khác (nếu có).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 06/12/2023 đến 10h00 ngày 08/12/2023.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Tầng 9, tòa nhà MobiFone Duy Tân, số 5 ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.3782.3236 (Gặp chuyên viên Phạm Thị Hạnh).

Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone rất mong nhận được sự hợp tác của Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Trung tâm lựa chọn.

Tin tức khác