AZERAI CAN THO RESORT

Cồn Ấu, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

0292 3627 888

Vui lòng đăng nhập để có thể đổi ưu đãi này

Ưu đãi:

 • Áp dụng mức giá ưu đãi 1.500.000 đồng/phòng/đêm nghỉ.
 • Mỗi Hội viên chỉ sử dụng 01 phòng/đêm nghỉ.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho Hội viên đăng ký hưởng ưu đãi trên App My MobiFone.
 • Áp dụng cho loại phòng: Garden Room

Hạng Hội viên được hưởng ưu đãi:

 • Hội viên Hạng Kim cương, Hạng Vàng đã được cấp thẻ.
 • Hội viên Kim cương được hưởng ưu đãi 4 đêm nghỉ.
 • Hội viên Vàng được hưởng ưu đãi 3 đêm nghỉ.

Cách thức hưởng ưu đãi:

 • Bước 1: Hội viên đổi điểm Kết Nối Dài Lâu lấy e-code để hưởng ưu đãi trên ứng dụng My MobiFone. Mỗi e-code tương đương với 5.000 điểm. Mỗi đêm nghỉ cần đổi 01 e-code.
 • Bước 2: Hội viên đặt dịch vụ tại đối tác. Hội viên cần cung cấp đầy đủ thẻ Hội viên, căn cước công dân và e-code khi đặt dịch vụ. Hội viên vui lòng chấp nhận các điều kiện của chương trình và của đối tác khi đặt dịch vụ.
 • Bước 3: Đối tác kiểm tra điều kiện hưởng ưu đãi và xác nhận việc hưởng ưu đãi của Hội viên.
 • Bước 4: Hội viên bắt buộc phải hiện diện tại đối tác để hưởng ưu đãi.
 • Thời gian áp dụng ưu đãi: Từ ngày 15/6/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

 

Ưu đãi khác

VICTORIA CẦN THƠ

Ưu đãi 1.000.0000 đồng/phòng/đêm nghỉ

ROSA ALBA

Ưu đãi 1.000.000 đồng/phòng/đêm nghỉ