LE CHAMP TU LE RESORT HOT SPRING & SPA

Thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

02433 505152

Vui lòng đăng nhập để có thể đổi ưu đãi này

Ưu đãi:

 • Áp dụng mức giá ưu đãi 1.500.000 đồng/phòng/đêm nghỉ (áp dụng cho loại phòng: Phòng đôi Heritage Experience).
 • Áp dụng mức giá ưu đãi 1.000.000 đồng/phòng/đêm nghỉ (áp dụng cho loại phòng: Phòng đôi Studio Bungalow).
 • Mỗi Hội viên chỉ sử dụng 01 phòng/đêm nghỉ.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho Hội viên đăng ký hưởng ưu đãi trên App My MobiFone.

Hạng Hội viên được hưởng ưu đãi:

 • Hội viên Hạng Kim cương, Hạng Vàng, Hạng Titan đã được cấp thẻ.
 • Hội viên Kim cương được hưởng ưu đãi 4 đêm nghỉ (áp dụng cho Phòng đôi Heritage ExperiencePhòng đôi Studio Bungalow)
 • Hội viên Vàng được hưởng ưu đãi 3 đêm nghỉ (áp dụng cho Phòng đôi Heritage ExperiencePhòng đôi Studio Bungalow)
 • Hội viên Titan được hưởng ưu đãi 2 đêm nghỉ (chỉ áp dụng cho Phòng đôi Studio Bungalow).

Cách thức hưởng ưu đãi:

 • Bước 1: Hội viên đổi điểm Kết Nối Dài Lâu lấy e-code để hưởng ưu đãi trên ứng dụng My MobiFone. Mỗi e-code tương đương với 5.000 điểm. Mỗi đêm nghỉ cần đổi 01 e-code.
 • Bước 2: Hội viên đặt dịch vụ tại đối tác. Hội viên cần cung cấp đầy đủ thẻ Hội viên, căn cước công dân và e-code khi đặt dịch vụ. Hội viên vui lòng chấp nhận các điều kiện của chương trình và của đối tác khi đặt dịch vụ.
 • Bước 3: Đối tác kiểm tra điều kiện hưởng ưu đãi và xác nhận việc hưởng ưu đãi của Hội viên.
 • Bước 4: Hội viên bắt buộc phải hiện diện tại đối tác để hưởng ưu đãi.
 • Thời gian áp dụng ưu đãi: Từ ngày 15/6/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

 

Ưu đãi khác

VICTORIA CẦN THƠ

Ưu đãi 1.000.0000 đồng/phòng/đêm nghỉ

ROSA ALBA

Ưu đãi 1.000.000 đồng/phòng/đêm nghỉ