Chi tiết dịch vụ

UT988

UT988 là dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone có tài khoản chính xuống thấp dưới 5.000đ được ứng trước tối đa 20.000 đồng vào TK KM3 để tiếp tục sử dụng.

Đối tượng sử dụng

 • Thuê bao trả trước của MobiFone hết tiền trong tài khoản

Các tính năng chính của dịch vụ

Dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone hết tiền trong tài khoản được ứng trước tối đa 20.000 đồng vào TK KM3 để tiếp tục sử dụng.

 • Kênh sử dụng dịch vụ: SMS, USSD
 • Cú pháp sử dụng
  • Kênh SMS: Soạn cú pháp UTxx gửi 988
  • Kênh USSD: *988#

STT

Yêu cầu

Cú pháp

Đầu số

1

Ứng 10.000

UT10

988

2

Ứng 15.000

UT15

988

3

Ứng 20.000

UT20

988

4

Từ chối nhận tin nhắn

TC

988

5

Kích hoạt lại dịch vụ

DK

988

6

Kiểm tra nợ cước

KT

988

 • Hạn mức ứng và phí
  • Khung hạn mức ứng: Các mức ứng 10.000đ, 15.000đ, và 20.000đ
  • Lưu ý: Các mức ứng có thể thay đổi tùy theo nhu cầu sản xuất kinh doanh
  • Phí: 10% số tiền ứng

Quy định

- Điều kiện sử dụng:

 • Thuê bao trả trước phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Có thời gian hoạt động trên mạng tối thiểu 45 ngày tính từ ngày kích hoạt
 • (nếu trả sau chuyển sang trả trước thì tính từ thời gian chuyển sang trả trước) đến ngày ứng tiền)

 • Đang hoạt động 2 chiều vào thời điểm ứng tiền.
 • Tài khoản chính không được nhỏ hơn 0 và số tiền dư của Tài khoản chính ≤ 5.000 đồng.

- Quy định hoàn ứng

 • Số tiền ứng trước + phí dịch vụ sẽ được hoàn trả cho MobiFone khi thuê bao có phát sinh tiền trong Tài khoản chính bằng bất kỳ hình thức nào như: nạp thẻ, nhận tiền M2U, nhận ứng tiền từ dịch vụ Fast Credit, được cộng tiền do KM/ CSKH....​

- Quy định khác

 • Trường hợp thuê bao nạp thẻ liên tiếp hoặc nhận tiền liên tiếp, Thuê bao cũng chỉ được ứng tiền 01 lần kể từ lần nạp thẻ hay nhận tiền gần nhất.
 • Nếu sau khi ứng tiền, thuê bao chưa hoàn đủ tiền ứng trước + tiền phí dịch vụ:
  • Thuê bao không được tiếp tục ứng tiền.
  • Khách hàng không được phép chuyển đổi loại hình thuê bao.
 • Nếu thuê bao đủ điều kiện, có thể sử dụng cả 2 dịch vụ Ứng tiền UT988 và các dịch vụ Ứng khác. Khi khách hàng nạp tiền, hệ thống sẽ trừ tiền hoàn trả dịch vụ Ứng tiền UT988 trước.

Dịch vụ khác