Chi tiết dịch vụ

mAICall

Ứng dụng mAICall - MobiFone giúp người dùng thực hiện các cuộc gọi được cá nhân hóa với tính năng tự động gọi tới các nhóm đối tượng khác nhau để thông báo các nội dung do người dùng soạn trước tương ứng với từng nhóm đối tượng.

Đối tượng sử dụng

Số tiền mua gói cước bị trừ vào tài khoản chính của quý khách, và có xác thực tài khoản qua OTP được gửi từ brandname MobiFone.AI Gói cước dành cho khách hàng cá nhân sẽ được tự động gia hạn khi hết chu kỳ.

Các tính năng chính của dịch vụ

Hỗ trợ đồng bộ với danh bạ trong SIM và máy điện thoại của người dùng lên app Tạo nội dung cuộc gọi tự động cá nhân hoá: sử dụng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói nhân tạo để thiết lập chiến dịch gọi tự động: lựa chọn cá nhân gọi, thời gian gọi, tạo lập nội dung gọi

Dịch vụ khác