Chi tiết dịch vụ

Fast Share

Fastshare là dịch vụ tiện ích cho phép các thuê bao MobiFone được phép chia sẻ tài khoản chính cho nhau mệnh giá lớn, giúp khách hàng MobiFone thuận tiện hơn trong việc chia sẻ tài khoản chính điện thoại lúc cần thiết và tăng mức chi tiêu của các thuê bao có tài khoản thấp và cả các thuê bao đã chia sẻ tài khoản của mình.

Đối tượng sử dụng

 • Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao di động trả trước của MobiFone đang hoạt động 2 chiều trên mạng.
 • Không phải thuê bao Fast Connect.

Các tính năng chính của dịch vụ

 • Quản lý mật khẩu: Người dùng có thể cài đặt và thay đổi mật khẩu để sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng OTP cho mỗi lần thực hiện chia sẻ tài khoản.
 • Tính năng chia sẻ tài khoản:
  • Chủ động chia sẻ tài khoản cho một thuê bao khác hoặc mời thuê bao khác chia sẻ tài khoản
  • Tương tác chia sẻ tài khoản theo nhóm
  • Nhắc nhở các thuê bao sử dụng tính năng chia sẻ tài khoản
  • Mời một thuê bao khác chia sẻ tài khoản
  • Chủ động chia sẻ tài khoản cho một thuê bao khác
  • Cài đặt tự động chia sẻ tài khoản cho một thuê bao khác
 • Khuyến mại cho người dùng.
 • Tính năng cho phép gửi lời chúc/thiệp khi thực hiện chia sẻ tài khoản
 • Hướng dẫn sử dụng chi tiết xem tại đây

Quy định

- Điều kiện sử dụng dịch vụ:

Thuê bao thực hiện chia sẻ:

 • Thuê bao trả trước có thời gian hoạt động tối thiểu 45 ngày tính từ thời điểm kích hoạt thuê bao đến thời điểm thực hiện giao dịch.
 • Thuê bao đang hoạt động cả 2 chiều tại thời điểm thực hiện giao dịch.
 • Số tiền + phí chia sẻ ≤ số tài khoản chính.

Thuê bao nhận chia sẻ:

 • Thuê bao trả trước đang không bị khóa 2 chiều tại thời điểm nhận chia sẻ.

-  Nguyên tắc tính cước:

 • Mỗi lần chia sẻ phải lớn hơn 10.000 đồng và là bội số của 1.000
 • Mỗi lần chia sẻ không quá 100.000 đồng
 • Mỗi ngày không chia sẻ quá 300.000 đồng
 • Chỉ áp dụng cho tài khoản chính của khách hàng
 • Cước phí cho mỗi lần chia sẻ tài khoản: số tiền thuê bao nhận sẽ bị cắt chiết khấu 15%.

Dịch vụ khác