Chi tiết dịch vụ

Dịch vụ Ứng tiền và data

Nhóm các dịch vụ ứng tiền và data giúp thuê bao trả trước của MobiFone có thể tiếp tục thưc hiện cuộc gọi đi, nhắn tin, truy cập Internet… trong điều kiện thuê bao còn dưới 5.000VNĐ trong tài khoản chính hoặc không đủ tiền trong tài khoản chính để thực hiện giao dịch.

Đối tượng sử dụng

- Thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều trên mạng MobiFone;

- Nằm trong tập thuê bao áp dụng sẽ do MobiFone quy định và nhận được SMS mời dịch vụ của hệ thống.

Các tính năng chính của dịch vụ

 • Khách hàng được hệ thống gửi lời mời ứng với số tiền/sản lượng thoại, SMS, data và phí (nếu có) kèm thời hạn sử dụng cụ thể.
 • Đối với một số dịch vụ, khách hàng có thể được ứng tiền tự động vào tài khoản chính khi đáp ứng các điều kiện cụ thể hoặc ứng nhiều lần liên tiếp.
 • Số tiền ứng sẽ được tự động trừ sau khi khách hàng nạp thẻ thành công.
 • Số tiền ứng tối đa là 200.000VNĐ.
 • Các đầu số sử dụng để mời khách hàng ứng tiền/ data:
  • Fast credit: 9015 – mời ứng tiền vào tài khoản chính
  • Easy credit: 1256 – mời ứng tiền, data và ứng thanh toán qua Google Play
  • Airtime Plus Celltech (9913), Airtime Plus Global (1255) – mời ứng tiền và yêu cầu sử dụng trong khoảng thời gian nhất định
  • S-Plus: (5110) ứng thoại và SMS (nội mạng, ngoại mạng)
  • Mini Bundle: 9928 - ứng thoại và sms
  • Ứng data247: 9070 – mời ứng data tốc độ cao truy cập internet
 • Hệ thống tự động phân tích và đưa ra mức mời ứng và thời gian phù hợp với từng khách hàng.

Quy định

Đối với dịch vụ ứng tiền không phí (đầu số mời ứng 9913, 1255): nếu khách hàng không sử dụng hết tiền trong thời gian nhất định thì số tiền còn lại sẽ không có giá trị sử dụng và được hệ thống thu hồi, tuy nhiên thuê bao vẫn phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ trước đó.

Đối với dịch vụ ứng tiền có phí: mức phí cụ thể sẽ được ghi rõ trong tin nhắn mời ứng tiền gửi tới khách hàng. Tổng số tiền ứng và phí ứng sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản chính của điện thoại ngay sau khi khách hàng nạp thẻ. Nếu số tiền nạp thẻ không đủ so với tổng số tiền phải trừ (tiền ứng và phí ứng) thì sẽ được tiếp tục trừ vào lần nạp thẻ sau.

Dịch vụ khác