Chi tiết dịch vụ

Call Me

Call me là dịch vụ giúp bạn gửi tin nhắn đề nghị gọi lại đến thuê bao nội mạng, ngoại mạng MobiFone.

Đối tượng sử dụng

Thuê bao gửi: Tất cả thuê bao trả trước, trả sau của MobiFone (không bao gồm thuê bao Fast Connect). Thuê bao nhận: thuê bao nội mạng, ngoại mạng MobiFone (không bao gồm thuê bao quốc tế).

Các tính năng chính của dịch vụ

Tính năng chính của dịch vụ:

  • Gửi tin nhắn đề nghị gọi lại cho thuê bao nội mạng, ngoại mạng MobiFone.

  • Có thể gửi tin nhắn đề nghị gọi lại khi thuê bao khóa 1 chiều hay chuyển vùng quốc tế

Quy định

1. Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao MobiFone.

2. Điều kiện sử dụng:

  • Thuê bao gửi: Tất cả thuê bao trả trước, trả sau của MobiFone (không bao gồm thuê bao Fast Connect).
  • Thuê bao nhận: thuê bao nội mạng, ngoại mạng MobiFone (không bao gồm thuê bao quốc tế).

3. Quy định khác

  • Các tin nhắn đề nghị gọi lại chỉ được gửi đến các thuê bao di động trong nước (nội mạng và liên mạng), không gửi được đến các số điện thoại quốc tế.
  • Bạn được gửi 15 tin nhắn đề nghị gọi lại trong mỗi tuần (tuần tính từ: 0h00 ngày thứ hai đến 24h00 ngày chủ nhật trong tuần đó, giờ Việt Nam).

Dịch vụ khác