Chi tiết dịch vụ

Call ForWard

Chuyển tiếp cuộc gọi (call forward, calldivert) là dịch vụ giúp thuê bao của MobiFone chuyển tiếp cuộc gọi đến vào một thuê bao khác (cố định, di động trong nước) hoặc chuyển cuộc gọi đến vào hộp thư thoại.

Đối tượng sử dụng

Tất cả các thuê bao MobiFone.

Các tính năng chính của dịch vụ

- Các trường hợp chuyển tiếp cuộc gọi:

 • Chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi đến.

 • Chuyển tiếp cuộc gọi khi máy bận.

 • Chuyển tiếp cuộc gọi khi không trả lời (3 hồi chuông = 15s).

 • Chuyển tiếp cuộc gọi khi không liên lạc được (thuê bao chủ động tắt máy).

 • Chuyển tiếp cuộc gọi khi không liên lạc được (thuê bao ngoài vùng phủ sóng hoặc rút PIN khi máy đang hoạt động).

​- Giá cước:

Cước chuyển tiếp cuộc gọi khi thuê bao ở trong nước

a) Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại: Miễn cước chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại theo quy định hiện hành.

b) Chuyển cuộc gọi đến một thuê bao trong nước (di động, cố định,...).Cước phí cuộc gọi được chia thành 2 phần:

 • Phần khởi đầu cuộc gọi (Từ thuê bao chủ gọi A đến thuê bao chuyển cuộc gọi B): Cước cuộc gọi được tính cho thuê bao chủ gọi A như một cuộc gọi thông thường từ thuê bao chủ gọi A đến thuê bao chuyển hướng cuộc gọi B với thời gian cuộc gọi bằng thời gian đàm thoại giữa thuê bao A và thuê bao nhận chuyển hướng cuộc gọi C.
 • Phần chuyển cuộc gọi (Từ thuê bao chuyển cuộc gọi B đến thuê bao nhận chuyển hướng cuộc gọi C): Cước cuộc gọi được tính như sau:
  • Nếu thuê bao nhận cuộc gọi C là thuê bao di động trả trước/trả sau của MobiFone, thuê bao cố định, Gphone của VNPT: miễn cước cuộc gọi.
  • Nếu thuê bao nhận cuộc gọi C là thuê bao của doanh nghiệp khác (di động, cố định): tính cước như đối với cuộc gọi thông thường.

Ghi chú:

 • Thuê bao A: là thuê bao di động, cố định trong nước hoặc nước ngoài.
 • Thuê bao B (thuê bao sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi): là thuê bao di động trả trước, trả sau (MobiGold) của MobiFone.
 • Thuê bao C (thuê bao nhận chuyển cuộc gọi): là tất cả các thuê bao di động, cố định trong nước.

​- Hướng dẫn:

 • Đăng ký dịch vụ

Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi được mở mặc định cho thuê bao trả trước, trả sau của MobiFone. Bạn không cần đăng ký sử dụng dịch vụ.

 • Cách cài đặt
  • Qua bàn phím điện thoại

STT

Trạng thái chuyển tiếp cuộc gọi

Cài đặt dịch vụ

Hủy

1

Chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi đến

 **21*SĐiệnThoại#OK

##21#OK

2

Chuyển tiếp cuộc gọi khi máy bận

**67*SĐiệnThoại#OK

##67#OK

3

Chuyển tiếp cuộc gọi khi không trả lời (3 hồi chuông = 15s)

**61*SĐiệnThoại#OK

 ##61#OK

4

Chuyển tiếp cuộc gọi khi không liên lạc được (thuê bao chủ động tắt máy)

 **62*SĐiệnThoại#OK

##62#OK

5

Chuyển tiếp cuộc gọi khi không liên lạc được (thuê bao ngoài vùng phủ sóng hoặc rút PIN khi máy đang hoạt động)

6

Hủy tất cả chuyển tiếp

 

##002#OK

7

Kiểm tra trạng thái chuyển tiếp cuộc gọi

*#21#OK

 

Quy định

Điều kiện sử dụng: Tất cả thuê bao trả trước và trả sau của MobiFone (không bao gồm thuê bao Fast Connect).

Dịch vụ khác